V Mladé Boleslavi byla připomenuta oběť čs. důstojníků

19. 8. 2022