V Rokycanech jsme si připomněli Josefa Strankmüllera

19. 8. 2022