Váleční veteráni se sešli s náměstkyní Netolickou i náčelníkem Generálního štábu

19. 8. 2022