Valné zhromaždenie Masarykovej společnosti v Prahe

19. 8. 2022