VI. ročník Memoriálu genpor. M. Končického

19. 8. 2022