XI. zasedání Česko-ruské společné mezivládní komise pro válečné hroby

19. 8. 2022