Zo spomienok 69. výročia Slovenského národného povstania v Bratislave a v Banskej Bystrici

19. 8. 2022