• Domů
  • Pro strategické plánování

Komise pro strategické plánování

předseda komise br. Karel Ludvík

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • Definuje dlouhodobé cíle a směřování ČsOL.

  • Spolupodílí se na tvorbě Programového prohlášení ČsOL a kontroluje jeho dodržování, navrhuje opatření k jeho plnění a za tímto účelem spolupracuje při tvorbě Plánu práce ČsOL a Rozpočtu ČsOL.

  • V oblasti investiční zpracovává záměry investičních příležitostí, které po schválení volených orgánů obce koordinuje s cílem zajistit navýšení majetku ČsOL.

  • Připravuje ve spolupráci s komisí ekonomickou podklady pro  zajištění  financování investičních záměrů ČsOL z vlastních, národních i mezinárodních zdrojů.

  • Navrhuje opatření k rozvoji a utužení spolupráce s dalšími spolky a organizacemi, orgány státní správy a samosprávy a především s Ministerstvem obrany, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem kultury, Generálním štábem a útvary AČR.

  • Navrhuje opatření pro rozvoj členské základny a získávání nových členů ČsOL.

  • Připravuje návrhy na reorganizaci jednot, ustanovení a registraci nových jednot ČsOL, v oblasti řízení jednot se spolupodílí na tvorbě potřebných podkladů a dokumentů.