Komise pro oceňování

předseda komise br. Ing. Jiří Vlasák

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

  • Projednává návrhy na vyznamenání a jiná morální ocenění členů ČsOL a vydává k těmto návrhům stanoviska.

  • Projednává návrhy na udělení pamětní medaile ČsOL, Čestných uznání významným osobnostem politického, veřejného a kulturního života a příslušníkům AČR a vydává k těmto návrhům stanoviska.

  • Projednává návrhy na udělení rezortních vyznamenání a návrhy na povýšení či jmenování do vyšší vojenské hodnosti členů ČsOL. Schválené návrhy postupuje jménem ČsOL příslušným orgánům s doporučením ke kladnému vyřízení.

  • Na základě pokynu volených orgánů ČsOL vydává stanoviska k návrhům na udělení rezortních vyznamenání, na povýšení či jmenování do vyšší vojenské hodnosti, či na udělení státních vyznamenání dle doručených žádostí o stanovisko ČsOL.

  • Vede evidenci udělených ocenění.

  • Vede evidenci počtu kusů Pamětních medailí ČsOL a Mincí ČsOL.

  • Vydává schválená ocenění odpovědným osobám k předání.


 

Termíny podání návrhů na ocenění ČsOL

Výbory jednot ČsOL jsou povinny své schválené návrhy na udělení ocenění ČsOL, která mají být vydána k 8. 5., odevzdat na sekretariát ČsOL nejpozději do 31. 12. předcházejícího roku. 

Výbory jednot ČsOL jsou povinny své schválené návrhy na udělené ocenění ČsOL, která mají být vydána k 11. 11., odevzdat na sekretariát ČsOL nejpozději do 30. 6. 

 

Termíny podání návrhů na ocenění MO ČR

Výbory jednot ČsOL jsou povinny své schválené návrhy na udělení ocenění MO ČR, která mají být vydána k 8. 5., odevzdat na sekretariát ČsOL nejpozději do 30. 11. předcházejícího roku. 

Výbory jednot ČsOL jsou povinny své schválené návrhy na udělení ocenění MO ČR, která mají být vydána k 11. 11., odevzdat na sekretariát ČsOL nejpozději do 31. 5.