Legie do škol

„Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa.“ To prohlásil president Tomáš Garrigue Masaryk po vzniku republiky. Dnes, celé jedno století od těchto událostí, se na tuto naší historii trochu zapomíná. A to i přesto, že do legií vstupovali Čechoslováci dobrovolně, bojovali za myšlenku samostatného státu a mnoho z nich za ni položilo svůj život. Svou odvahou, odhodlaností a padlými bratry však dokázali dohodovým mocnostem, že jsou ochotni za ideu samostatnosti obětovat to nejcennější, vlastní život. Dohodové státy pak podpořily vznik Československa.

Po krátkém období uznání v období 1. republiky přišlo období nacistické a komunistické totality, které se snažilo tyto statečné muže z dějin národa vymazat. A téměř se jim to podařilo. Netřeba se jim divit, mnoho z legionářů se těmto totalitám postavilo aktivně na odpor, a mnoho za to opět zaplatilo cenu nejvyšší. Až po roce 1989 se o nich mohlo opět mluvit. Nemluvilo se však dostatečně a poslední z pamětníků zamřeli.

Projekt Legie do škol by měl pomoci toto zapomínání zastavit a oživit zájem o legie a vznik republiky. A to prostřednictvím dokumentárního filmu Československé legie 1914-1920, ke kterému komentář namluvil známý herec Jiří Dvořák, a výukové příručky, která obsahuje informace o legiích, významných osobnostech, dobové fotografie a pracovní listy pro studenty. Všechny materiály jsou dostupné na webové adrese www.legie100.com/vzdelavani/ a do škol budou také distribuovány na DVD. Věříme, že projekt Legie do škol a jeho výstupy vrátí tuto slavnou národní historii do povědomí mladých.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2017.