Národní pouť ke Zborovu

Československá obec legionářská, u příležitosti 100. výročí vítězství československých jednotek u Zborova, navázala na historické tradice a v rámci projektu Legie 100 ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, Ministerstvem obrany České republiky, Generálním konzulátem ČR ve Lvově a dalšími vlasteneckými spolky realizuje v roce 2017 Národní pouť ke Zborovu. Záštitu této Národní pouti poskytl předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček. 

V současné době již eviduje Československá obec legionářská více než 500 poutníků a spolu s Odborem pro veterány Ministerstva obrany vysílá ke Zborovu 3 autobusy a několika mikrobusů se svými členy a příznivci. ČsOL se též podílí na vyslání dvou speciálů, ve kterých přiletí delegace Parlamentu ČR v čele s předsedou Poslanecké sněmovny a výpravou Církve československé husitské a ve druhém delegace Ministerstva obrany České republiky v čele s ministrem obrany, velením Armády České republiky a s doprovodem veteránů a členů ČsOL. ČsOL dále pomáhá při zabezpečení cesty autobusu Sdružení Čechů z Volyně, autobusu studentů Pardubického kraje, při cestě Ústřední vojenské hudby AČR.

Československá obec legionářská spolu s Generálním konzulátem ČR ve Lvově a ve spolupráci se zástupci ukrajinské administrativy v předstihu připravuje realizaci pietních aktů u rekonstruované bratrské Mohyly v Kalynivce a prostřednictvím svých členů v historických uniformách připravuje i mnoho doprovodných akcí na zborovském bojišti. V souvislosti se 100. výročím bitvy u Zborova tak proběhne řada akcí dle programu, který naleznete níže.

Věříme, že mimo oslovené účastníky ke Zborovu dorazí u příležitosti 100. výročí konání bitvy řada našich občanů, a tak bude překonána účast na pouti z roku 1927. 


PROGRAM POUTĚ:

28. června 2017 (středa)

14:00 Pietní akt padlým příslušníkům České družiny u desky v Tarnově.

29. června 2017 (čtvrtek)

Příprava prostoru památníku v Kalynivce, vytyčení naučných cest po bojišti.

30. června 2017 (pátek)

Příprava prostoru památníku v Kalynivce, vytyčení naučných cest po bojišti.

13:00 Zahájení výstavby pomníku padlým legionářům v Dubně.

1. července 2017 (sobota)

8.00–20.00 Činnost informačního centra v hotelu „Ternopil“ v Ternopilu.

13.15 Uložení schránky s dokumenty do Bratrské mohyly v Kalynivce.

14.30 Pietní akt u válečných hrobů v Ozerné.

16:00 Slavnostní otevření „Českého domu“ v hotelu „Ternopil“ v Ternopilu a výstavy Zborov.

16:30–18:00 Historické přednášky na téma bitvy u Zborova v Českém domě.

18.30–20:45 Slavnostní vzpomínkový program v předvečer 100. výročí bitvy u Zborova v ternopilském divadle pro účastníky Národní poutě, divadelní představení „Zborov“, slavnostní koncert Ústřední hudby Armády ČR.

2. července 2017 (neděle)

08.00-11.00 Činnost informačního centra v hotelu „Ternopil“ v Ternopilu.

08.00-18.00 Činnost informačního centra u Bratrské mohyly v Kalynivce.

08.00-11.00 Komentované prohlídky bojiště.

10.00 Otevření ukrajinské verze výstavy „Zborov“ ve zborovském muzeu.

11.30-12.00 Krátký koncert Ústřední hudby Armády ČR u Bratrské mohyly v Kalynivce.

12:00 Slavnostní bohoslužba.

13.00 Pietní akt k uctění československých legionářů a odhalení rekonstruované Bratrské mohyly.

14.00-15.00 Malé občerstvení pro účastníky Národní poutě.

14.30-18.00 Komentované prohlídky bojiště.

15.00-15.30 Malý koncert folklórní skupiny Čechů z Volyně.

15.30-16.00 Beseda s přímými potomky účastníků bitvy.

16.00 Divadelní představení „Zborov“.

18.00 Divadelní představení „Zborov“.

21.00 Ukončení oslav 100. výročí bitvy bitvy u Zborova.

3. července 2017 (pondělí)

10.00-17.00 Úklid bojiště.