Legionáři k omluvě brněnským Němcům

23. 6. 2015

Stanovisko předsednictva Republikového výboru Československé obce legionářské ze dne 9.6.2015 k omluvám brněnským Němcům za odsun.

    Vyjadřujeme tímto znepokojení nad opakovanými pokusy účelově politicky manipulovat s vnímáním historického dění. Novým takovým potenciálně manipulativním pokusem je opakované vyjádření lítosti od brněnských zastupitelů nad násilím, které si po druhé světové válce vytrpěli brněnští Němci.

    Toto vyjádření je znepokojivé nikoli samo o sobě, ale znepokojuje nás kvůli absenci podobných opakovaných vyjádření z druhé strany. Neboť jakékoli podobné vyjádření by mělo vždy následovat po podobném vyjádření hluboké lítosti a viny druhé strany, tedy zástupců brněnských Němců za jejich příklon, reálnou pomoc, obdiv a podporu strůjci druhé světové války Adolfu Hitlerovi. Za jejich podíl na podkopání státní moci a posléze rozkladu svobodné a demokratické Československé republiky. Za násilné vyhánění a posléze za účast na vraždění brněnského neněmeckého obyvatelstva.

    Strůjcem a viníkem druhé světové války bylo nacistické Německo a následně také německé obyvatelstvo dalších zemí, podporujících nacistickou politiku tzv. Třetí říše Adolfa Hitlera. Proto nejen na celostátní úrovni, ale také na jednotlivých regionálních úrovních je nutné tuto realitu vždy vnímat a nepokoušet se s ní manipulovat.

    Realitou je, že pokud by Německo nerozpoutalo druhou světovou válku, případně pokud by se německé obyvatelstvo Brna a okolí po rozpoutání války (a dokonce i před ní) ve velké většině dobrovolně a s nadšením nepřiklonilo na stranu politiky Adolfa Hitlera, nepodílelo se poté na vyvražďování českých a moravských vlastenců, protinacistických bojovníků, kdyby se aktivně neúčastnilo brutálního tažení proti všemu neněmeckému obyvatelstvu, nedošlo by ani k odsunu, tedy ani k událostem s odsunem spojeným.

    Vytvářet jakékoli, byť i nepatrné náznaky čehokoli jiného je v rozporu s historickou realitou a je také vyjádřením krajní neúcty k obětem nacismu.

    Je především na Němcích a to na všech úrovních, od celostátní až po regionální a úroveň měst a obcí, aby vyjadřovali omluvu a lítost za svůj podíl na rozpoutání druhé světové války. Po takovém konkrétní vyjádření může pak přijít odpověď. Opačný postup nerespektuje historickou realitu a je pro nás znepokojující. Podporujeme proto jednoznačně realistická stanoviska hejtmana Michala Haška a brněnského zastupitele Stanislava Juránka.