Oficiální vyjádření k pozastavení projektu Krev legionáře

21. 1. 2013

Vážení potomci československých legionářů, vážení příznivci československých legií,

Dovolte nám, abychom se Vám tímto co nejsrdečněji omluvili, za dočasné pozastavení Projektu krev legionáře. Tato skutečnost nás opravdu velice mrzí a to i s ohledem na stoupající zájem o celý projekt a registraci několika stovek potomků po legionářích.

V současné době nám dodavatelská firma zamezila přístup na stránky ve snaze donutit nás přijmout její požadavky.  Záminkou pro tento krok je tvrzení, že neplníme své závazky. Není však pravdou, že by Československá obec legionářská své závazky neplnila. Naopak jsme přesvědčení, že dodavatelská firma nesplnila své povinnosti. Projekt krev legionáře neměl být jen pouhým pasivním programem, který by informace přijímal, ale především měl také z dané činnosti uživatele umožňovat potřebné výstupy. Toho však ze strany realizátora docíleno nebylo a navíc byly v systému vážné funkční vady, na které jsme několikrát upozorňovali. Jelikož však realizátor stránek na tyto výtky nereagoval a vykládal si zadání projektu odlišně, došlo k utlumení vzájemných  kontaktů a k nynějšímu vyhrocení situace.

Budeme se nadále snažit, aby byl projekt obnoven a to v jiném než pasivním provedení. Rádi bychom databázi rozšířili o možnost vložení fotografie a textu k danému legionáři, umožnili vypsat zpracované legionáře s životopisy a mnoho dalších funkcí, které by pomohli lépe připomínat udatné činy Vašich předků. Umožnit i ostatním pohlédnout na hrdiny prvního odboje.

V současné době stále funguje databáze čs. Legionářů, kterou provozuje Vojenský ústřední archiv na stránkách : http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DatabazeLegionaru.aspx .Zde naleznete alespoň základní údaje o Vašich předcích.

Ještě jednou se všem velice omlouváme a věříme, že brzy navážeme na projekt tam, kde byl pozastaven.