Prohlášení ČsOL k vedení kampaně proti místopředsedovi Mirkovičovi

29. 4. 2021

Za několik týdnů uplyne rok od doby, kdy naše řady opustili lidé, kteří se závažně provinili proti stanovám našeho spolku. Jednalo se o Ing. Kulíška, který při jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL po předložení podkladů, které jasně dokládaly jeho porušování stanov, ihned rezignoval na svou funkci v Ústřední revizní komisi ČsOL a na své členství v obci. Obdobně i Ing. Syrový, aby předešel projednávání svého chování na zasedání Republikového výboru ČsOL, raději sám vystoupil z ČsOL, přičemž ale uvedl falešnou záminku, že náš místopředseda Tichomir Mirkovič byl fašista a vedení ČsOL se to snaží krýt. O týden později pak svou rezignaci začal tímto zástupným argumentem zdůvodňovat i Ing. Kulíšek a současně společně zahájili pomlouvačnou a nepravdivou kampaň proti válečnému veteránovi Tichomirovi Mirkovičovi. 

A ten samý člověk neustále sepisuje další pomlouvačné dopisy, podává podněty k šetření PČR a zasílá do Parlamentu České Republiky petice očerňující dobré jméno našeho místopředsedy a našich členů. Jejich nepolevující udavačská kampaň, která se nápadně podobá praktikám spolupracovníků minulého režimu, je nejen nedůstojná, ale vzhledem k věku válečného veterána má za následek zhoršení jeho zdravotního stavu. Výsledky všech dosavadních šetření se shodují v tom, že žádná udání se nezakládají na pravdě, což jen potvrzuje výše uvedené závěry, že jde o cílený útok na zasloužilého válečného veterána.

Důrazně se ohrazujeme proti takovýmto křivým nařčením, které pramení jen z touhy poškodit dobré jméno ČsOL, podlomit její důvěryhodnost v očích partnerů a veřejnosti a především pak poškodit dobré jméno válečného hrdiny Tichomira Mirkoviče, který se na rozdíl od těchto pánů se zbraní v ruce postavil zlu.