Tiskové stanovisko ČsOL ze dne 12. 2. 2014

12. 2. 2014

Tiskové stanovisko ČsOL k informacím v reportáži České televize, odvysílané v neděli 9. února 2014 ve zpravodajském pořadu Události. 

Československá obec legionářská se ohrazuje proti informacím, které padly v reportáži pořadu Události a uvádí k nim následující:

  1. Odstoupení dvou místopředsedů ČsOL

V minulém roce rezignovali na své funkce dva místopředsedové. Br. Ing. Mikuláš Končický tak učinil ze zdravotních důvodů. Usoudil, že vzhledem k zdravotnímu stavu a s ohledem na svůj věk se na vedení ČsOL již nemůže aktivně podílet. Br. Končický si výslovně nepřeje, aby byl jeho odchod z vedení ČsOL nepravdivě spojován s odchodem kohokoliv jiného. Kvůli nesouhlasu s vedením ČsOL tedy odstoupil jen Ing. Emil Cigánik, který vystupoval ve zmíněné reportáži.

  1. Členové ČsOL

ČsOL byla založena dobrovolníky bojujícími za samostatný československý stát v první světové válce. Do svých řad přijala po druhé světové válce i bojovníky z tohoto konfliktu. Po roce 1989 byly její řady opět rozšířeny o další osoby a dnes sdružuje také někdejší politické vězně, účastníky zahraničních misí ČSFR a České republiky, pozůstalé po legionářích z obou světových válek, stejně jako následovníky odkazu bojovníků za národní svobodu a všechny lidi, kteří chtějí aktivně rozvíjet legionářské tradice a ideje. Všem těmto lidem je organizace určena, podílí se na činnosti i na vedení v rámci demokratických voleb.

  1. Trestní oznámení a vymáhání dluhu

Ing. Emil Ligač podal trestní oznámení za údajně špatné nakládání s majetkem ČsOL. Policejní vyšetřování však bylo po předložení všech dokumentů, týkajících se oznámení, odloženo pro neopodstatněnost, neboť se nestal žádný ze skutků popisovaných v trestním oznámení.

ČsOL vede několik soudních sporů s bývalým nájemcem Hotelu Legie. Jeden ze sporů je již pravomocně ukončen ve prospěch ČsOL. Druhý soudní spor rovněž skončil ve prospěch ČsOL, ale probíhá odvolací fáze soudního řízení. Další dva spory stále řeší Obvodní soud pro Prahu 2. Dlouhodobou snahou vedení ČsOL je vymoci plnou dlužnou částku v souladu s postupem, který schválil demokratickým hlasováním Republikový výbor ČsOL. Vymáhání probíhá standardní soudní cestou, s tím jsou bohužel spojeny průtahy, obvyklé pro soudní řízení v ČR.

  1. Legiovlak

Na renovaci tří vagonů Legiovlaku, která byla provedena v roce 2013, se uskutečnilo řádné výběrové řízení, z něhož vítězně vyšly dvě firmy, které zakázku provedly za nejnižší cenu. V jedné z těchto firem je jedním ze spoluvlastníků místopředseda ČsOL MUDr. Jindřich Sitta. Výsledky výběrového řízení projednal a schválil jak Statutární orgán ČsOL, tak Předsednictvo Republikového výboru ČsOL. Na obou těchto orgánech Ing. Cigánik při hlasování souhlasil s výsledkem výběrového řízení. První vagon Legiovlaku je v současné době deponován a čeká na své využití. Jeho rekonstrukce zatím neproběhla.

Veškeré výše uvedené informace je možné ověřit zápisy z jednání příslušných orgánů ČsOL.

 


Kontakt pro média:  Miloš Borovička, tiskový mluvčí, borovicka@csol.cz, 602 519 828