Tiskové stanovisko ČsOL ze dne 16. 2. 2021

16. 2. 2021

Reakce na článek „Spor o unikátní legionářský vlak může vést až k jeho zániku, obávají se historici“ (Aktuálně.cz, 16. 2. 2021). Československá obec legionářská s ohledem na probíhající jednání s Ministerstvem obrany ČR nebude do projednání pokračování projektu Legiovlak poskytovat k tématu financování projektu Legiovlak a zmíněnému článku žádné komentáře. Věcně je však třeba ohradit se vůči dvěma nepravdivým tvrzením, která v článku padla. 

Československá obce legionářská (ČsOL) se nikdy nezavázala, že Legiovlak převede do sbírek Vojenského historického ústavu. ČsOL v roce 2013 deklarovala zájem umístit Legiovlak po ukončení jeho provozu do Vojenského technického muzea Lešany. Zatím ale trvá zájem ČsOL Legiovlak provozovat tak, jako v předchozích letech, neboť svou poutí po České a Slovenské republice nejlépe plní svůj účel a zprostředkovává všem generacím poutavým způsobem informace o vzniku Československé republiky a boji československých legií. Bude-li Legiovlak v budoucnu umístěn ve VTM Lešany, pak nikoliv formou převedení vlastnického práva k soupravě, ale zápůjčkou nebo jinou formou smluvní spolupráce. S ohledem na další plánovaný provoz Legiovlaku tato otázka ale není prozatím namístě. Do stavby a provozu Legiovlaku ČsOL investovala v minulých letech přes 20 milionů korun z vlastních financí.

Nepravdivou informací je rovněž teze, že Legiovlak již rok stojí a v roce 2020 na koleje nevyjel. Během krátké doby loňského roku, kdy byl povolen provoz muzeí, Legiovlak navštívil 23 měst a prohlédlo si jej téměř 60 000 návštěvníků. Zájem byl i přes nepříznivou pandemickou situaci značný a řada měst, kam se kvůli omezením v loňském roce nepodařilo přijet, a zejména místní školy avizují velký zájem o jakoukoliv budoucí návštěvu Legiovlaku.