Tiskové stanovisko ČsOL ze dne 26. 8. 2020

26. 8. 2020

Vážené sestry, vážení bratři, 

v médiích se začala objevovat prohlášení bývalých členů ČsOL, kteří se snaží využít br. armádního generála Emila Bočka k poškození obrazu Československé obce legionářské. Na některá z nich jsme již přímo reagovali, nicméně ČsOL ctí demokratické zásady, na nichž je postavena, a s ohledem na to, že v sobotu 29. 8. 2020 proběhne zasedání našeho nejvyššího orgánu – Republikového výboru ČsOL, všechny palčivé záležitosti, na které mimo jiné reagují média, budou projednány v rámci jeho zasedání a Republikový výbor ČsOL tak bude moci v této věci zaujmout své stanovisko a určit další postup. 

Právě díky brzkému zasedání Republikového výboru ČsOL budeme mít možnost věc řešit s tím nejvyšším možným mandátem a s plným informováním naší členské základny o tom, co se děje, proč se to děje a přijmout taková opatření, která budou mít co nejširší podporu členské základny.

Současné situace se snaží a bude snažit využít řada jednotlivců i organizací, kterým jsou naše činnost a úspěchy trnem v oku. Jsme si dobře vědomi naší dlouhodobě dobře odváděné práce i vlivu a respektu, které si ČsOL za poslední léta ve společnosti vybudovala, a i proto chceme, aby náš další postup měl ten nejvyšší demokratický mandát přímo od Republikového výboru ČsOL.