Rok vydání 2014

Legionářský směr 42014 PDF
Legionářský směr, číslo 4/2014
Obsah čísla:

Obsah čísla:

 • Rekonstrukce přísahy České družiny a představení repliky legiovlaku – historické okamžiky novodobé ČsOL
 • Pro Čechy je Sofijské náměstí v Kyjevě stále místem, kde byl položen základ samostatného Československa
 • Do země zmítané ozbrojeným konfliktem
 • V roce 70. výročí karpatsko-dukelské operace jsme byli na Dukle
 • Stalo se…
 • „Spanilé jízdy“ ČsOL za hranice naší republiky
 • V Praze se konala již druhá konference věnovaná čs. legiím
 • Prezident republiky se setkal s válečnými veterány v Brně
 • Den válečných veteránů se nesl v duchu úcty a ocenění
 • Stejnokroje československých dobrovolníků v Rusku, 1914 – 1917
 • Putovní výstavy projektu Legie 100 – II.
 • Hovoříme s členem ČsOL, scénáristou, režisérem, filmovým producentem a majorem v záloze Václavem Marhoulem
 • Byl jsem tobruckou krysou
 • V pořadí již čtvrtá…
 • Výročí 1. světové války v českých muzeích
 • Pozvánky na akce
 • Z redakční pošty
 • Legiodomy v Bratislave
 • Zručně veslovaná loď
 • Dominik Náplava, neznámý hrdina v kanadské uniformě
 • Legie: Sibiřský příběh
 • Příběhy sbírkových předmětů VHÚ – Praporek čs. dobrovolců ve Francii
Legionářský směr 32014 PDF
Legionářský směr 3/2014
Obsah čísla:

Obsah čísla:

 • Projekt Legie 100 je na startu!
 • Projekt Legie 100 se rozjíždí plnou parou!
 • Sokol – partner projektu Legie 100
 • Já jsem to říkal od samotného počátku
 • Stalo se…
 • Národní pouť za rotou „Nazdar“ do Francie
 • II. ročník letného Legiomaršu sa konal pod záštitou prezidenta ČR
 • Rota „Nazdar“: Ve jménu volnosti, rovnosti a bratrství!
 • Česká družina – počátek ruských legií
 • Češi v srbských jednotkách 1914–1916
 • Hovoříme s náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky
 • Význam husitských tradícií v čs. zahraničnom vojsku
 • Stejnokroje československých legií – rota „Nazdar“
 • Adopce hrobů československých generálů
 • Jaké byly jejich životní osudy
 • 8. říjen – Památný den sokolstva
 • Na karpatsko-dukelskou operaci vzpomíná hlavní „týlař“ 1. čs. armádního sboru
 • 21. základna taktického letectva „Zvolenská“
 • Po 72 letech jsme opatrovali náš OHEŇ s nadějí a vírou…
 • ARCHA 13 – prezentace historických památek
 • Zámeček v Pardubicích již zažil tři významné akce
 • Miroslav Ludvík: Válečné veterány mám v nesmírné úctě
 • Příběhy sbírkových předmětů VHÚ – Kapesní nůž Jana Kubiše
Legionářský směr 2/2014 PDF
Legionářský směr, číslo 2/2014
Obsah čísla:

Obsah čísla:

 • Patnáctý březen je stále mementem
 • V Mladé Boleslavi byla připomenuta oběť čs. důstojníků
 • Cesta po bojištích na Slovensku se vydařila
 • Kraj zapomenutého hrdinství
 • Když se vůně svobody a šeříků mísila s krví a potem našich vojáků
 • Stalo se…
 • Oficiální znak Československé obce legionářské
 • Předseda poslanecké sněmovny pokřtil vzpomínky příslušníka České družiny
 • Hovoříme s ředitelem odboru pro válečné veterány MO ČR plukovníkem Eduardem Stehlíkem
 • Osud osob z jedné fotografie (2)
 • Pomník padlým legionářům v Mladé Boleslavi byl doplněn o prsti z legionářských bojišť
 • 44. lehký motorizovaný prapor „Generála Josefa Ereta“
 • Poprvé v dějinách čs. armády
 • Poslední žijící žena 2. čs. samostatné paradesantní brigády v Jefremově
 • Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin no. XIV
 • 186 schodů utrpení, smrti a vykoupení
 • Battlefield Jana Kubiše a Josefa Gabčíka uctil 18. června památku hrdinných čs. parašutistů
 • Popravený legionář má svou desku v Boršově
 • Putovní výstavy projektu Legie 100 – I.
 • Příběhy sbírkových předmětů VHÚ – Blůza letce Josefa Širmera
Legionářský směr 1/2014 PDF
Legionářský směr, číslo 1/2014
Obsah čísla:

Obsah čísla:

 • OHEŇ(BEZ)NADĚJE
 • „Mám radost, ale jsem také pořádně naštvaný.“
 • Vyjádření k mediálnímu útoku na Československou obec legionářskou
 • První konference partnerů projektu Legie 100
 • Řekli jsme si, že do toho dáme něco ze sebe, něco ze svého srdce…
 • Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2014
 • Stalo se…
 • Jak je to se sociální a zdravotní podporou pro členy ČsOL?
 • První koncert z cyklu Růže pro válečné veterány se konal v Kroměříži
 • Osud osob z jedné fotografie
 • Sedmidenní válka s Polskem (1919)
 • Vojtěch Preissig: „Bez povědomí svobody není národ národem – je to stádo otroků.“
 • Soutěž Legie
 • Battlefield Jana Kubiše a Josefa Gabčíka
 • Neprávem téměř zapomenutý Bůh války
 • Skromná žena, vlastenka
 • Můj soused Dalibor Knejfl
 • Druhá desaťročnica činnosti Spoločnosti M. R. Štefánika
 • JOSEF TICHÝ zaváděl v irské armádě sokolskou tělovýchovu
 • Klub vojenské historie Břeclav se představuje
 • V Mladé Boleslavi se obnovuje unikátní symbol svobody
 • Legendárním Nebeským jezdcům bylo 45 let
 • Jsou nám příkladem a inspirací v každodenním žití
 • Zveme vás na akce
 • Nové tváře v ústředí Československé obce legionářské
 • Letní tábor Legie
 • Příběhy sbírkových předmětů VHÚ – Soubor stejnokrojových součástí legionáře Václava Novotného