Svíčky za padlé

připomínka obětí zborovské bitvy

V rámci oslav 100. výročí zborovské bitvy budeme 2. července 2017 připomínat padlé a zemřelé nejen na Ukrajině, ale také v České republice. V bitvě u Zborova proti sobě stáli vojáci československého národa – jedni již ve své vlastní jednotce, druzí ještě v řadách rakousko-uherské armády. Po sto letech od první světové války na ni nemůžeme nahlížet černobíle a hanebně zapomínat na své padlé obou válčících stran. Budeme si tak připomínat všechny české vojáky, kteří padli buď přímo na zborovských pláních, nebo na následky zde utrpěných zranění. Za ně budeme zapalovat svíčky. Najděte na mapě níže padlého od Zborova a vzpomeňte na něho s námi.

Zeleně označená místa již mají svého patrona. Červeně označená místa na svého patrona stále čekají. Na modře označených místech budou připomenuty ty zborovské oběti, jejichž místo narození nebylo možné dohledat. 


UPOZORNĚNÍ: Přihlašování k výzvě "Svíčky za padlé" je možné do pondělí 26. 6. 2017, do 12:00. Později ohlášeným zájemcům již bohužel nebudeme schopni zajistit doručení svíčky, a jedinou možností tak bude osobní odběr v sídle ČsOL (Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2). Děkujeme za pochopení. 


Oběti bojů u Zborova

Seznamy ztrát Čs. střelecké brigády z bitvy u Zborova se různí a není tedy možné brát počet obětí bitvy za zcela přesný. Do seznamu ztrát jsou započítáváni také padlí a zemřelí na následky bojů a dělostřeleckých přepadů před samotným 2. červencem. Dle posledních zjištění měla brigáda na frontě u Zborova 173 padlých v boji, 29 zemřelých na následky zranění a 32 nezvěstných. U těchto, celkem 234 legionářů, známe jejich jména. Posledním místem jejich odpočinku se nejčastěji stala tzv. Bratrská mohyla u vesnice Cecová, kam byly později přeneseny ostatky i těch, kteří byli po bitvě pohřbeni na bojišti, v Jezerné, Tarnopolu či jinde.

Naproti tomu na straně rakousko-uherské armády činily dosud známé ztráty 50 padlých českých vojáků z řad plzeňského 35. pěšího pluku a 86 padlých Čechů od jindřichohradeckého 75. pěšího pluku, ke kterým je třeba přičíst ještě další 4 české vojáky od 28. a 29. pěšího pluku. Celkem tak známe jména 140 padlých vojáků rakousko-uherské armády českého původu.

Vzpomínka na zborovské padlé

Akce „Svíčky za padlé“, kterou Československá obec legionářská připravila k letošnímu 100. výročí zborovské bitvy, připomene padlé, zemřelé a nezvěstné legionáře Československé střelecké brigády, a také padlé české vojáky rakousko-uherských pluků, především z Plzně a Jindřichova Hradce. Za každého z nich bude v jeden čas zapálena svíčka v jeho rodné či domovské obci.

Zapálení svíček proběhne
v neděli 2. července 2017 v 18:00 hodin.

K zapálení budou osloveny obecní a městské úřady příslušných obcí. Do akce by se měli v maximální míře zapojit sestry a bratři z místně příslušných jednot Československé obce legionářské. Doufáme však i v zapojení široké vrstvy ostatního obyvatelstva, kterému není památka zborovských obětí lhostejná. 

Pietní akt pro všechny

Každý, kdo se bude chtít přihlásit k akci „Svíčky za padlé“, si dle seznamu a mapy na těchto webových stránkách může vybrat některého z konkrétních vojáků, kterému svou svíčku zapálí a ideálně položí k památníku obětí války v jeho rodné či domovské obci. Tím zezelená na mapě další bod, kde bude v jednotný čas zapálena svíčka za padlého. Pro tento projekt budou Československou obcí legionářskou bezplatně poskytovány speciální svíčky vyrobené k letošnímu výročí ve chráněné dílně ateliéru Impala. Můžete si o ně psát na email svicky@csol.cz.

Budeme také rádi, když se nám dostane zpětné vazby. Fotografie hořících svíček nám, prosím, posílejte na email svicky@csol.cz nebo na facebook Zborov 1917. Děkujeme.