4. ročník střelecké soutěže z pistole na počest válečného veterána Ludvíka Darovce

14. 6. 2022

Dne 9. června 2022 Jednota Československé obce legionářské v Kladně uspořádala 4. ročník střelecké soutěže na počest válečného veterána Ludvíka Darovce. Bratr Darovec ze Stochova byl dlouholetým členem kladenské jednoty ČsOL a v době druhé světové války se zapojil do partyzánského boje – v té době mu nebylo ještě ani 18 let. Působil v partyzánské brigádě „Za svobodu Slovanů“, které velel kapitán Volianský. Byl to velmi statečný, skromný a laskavý člověk. Zemřel v roce 2016, půl roku před svými 90. narozeninami. Touto soutěží uctíváme jeho památku. 

Střelba z pistole vzor 75, ráže 9 mm se konala na střelnici ve Zvoleněvsi. Soutěž zahájila předsedkyně ČsOL Kladno Eva Armeanová, přivítala všechny přítomné a také dceru Ludvíka Darovce Mirku Čížkovou a popřála všem hodně střeleckých úspěchů. Jan Rubeš připomněl dodržování bezpečnostních opatření a Standa Pítr připravil dvojice střelců a střelkyň. Počet nastřílených bodů kontrolovali Stanislav Andrášek a Jiří Zaňka.

A jak to dopadlo? V kategorii žen se na 3. místě umístila Václava Dostálová se 77 body, střílela poprvé a byla velmi mile překvapena, kolik bodů nastřílela, 2. místo si s 82 body vystřílela Edita Volková a 1. místo s 84 body získala Miroslava Čížková. Své vítězství komentovala slovy: „To by mi táta dal, kdybych nenastřílela.“ V kategorii mužů se na 3. místě umístil Pavel Vaněk s 87 body, 2. místo si vystřílel s 88 body Jiří Zaňka, a tak jako v loňském roce 1. místo obhájil Ivo Bedrna, letos nastřílel 93 bodů.

Vítězové převzali z rukou předsedkyně diplom, medaili, pohár a lahev vína. Všichni účastníci střelecké soutěže obdrželi pamětní list. Po celou dobu panovala dobrá nálada a všichni se již těší na pátek 17. června, kdy budeme mít střeleckou soutěž ze samopalu – již 12. ročník – a to na počest válečné veteránky Vandy Biněvské.

Poděkování patří primátorovi Statutárního města Kladna Mgr. Milanu Volfovi za poskytnutí dotace, Janu Rubešovi za odborný dohled a obdiv patří všem vítězům i všem účastníkům této soutěže.

text: ses. Eva Armeanová

foto: br. Stanislav Pítr, ses. Edita Volková