82. výročí transportu židovských spoluobčanů

29. 2. 2024

Pietní vzpomínka na transport židovských spoluobčanů začala 22. února 2024 v 17.30 hod. odhalením Kamenů zmizelých v místě ul. Komenského a Spojovací v Kladně. Tentokrát byly věnovány rodině zubního lékaře Aloise Herrmanna, jeho manželce Anně a synovi Petrovi. Historička Irena Veverková přiblížila osobnost tohoto židovského lékaře a zejména životní příběh syna Petra, který jediný z rodiny přežil.

Student kladenského gymnázia přednesl jeho emotivní vzpomínku na dětství, studijní léta a následně krutou dobu ponížení, utrpení a transportu do Terezína. Rodiče zahynuli v roce 1944 v Osvětimi. Následně se průvod se svíčkami odebral k místu seřadiště u pamětní desky ve Ctiborově ulici na budově Centrálu. Tato pamětní deska připomíná 1 623 osob židovského původu, které byly z tohoto místa odvezeny ve dnech 22. a 26. února 1942 ve dvou transportech označených „Y“ a „Z“. Nevrátilo se jich 1 502.

S projevem vystoupil Radek Hejret, který zdůraznil nutnost připomínání těchto událostí a také zmínil izraelsko-palestinský válečný konflikt. Předseda Pražské židovské obce František Bányai, ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek a další účastníci se pak vydali s rozsvícenými svíčkami k židovské hvězdě, která byla nainstalována u příležitosti 80. výročí transportu židovských spoluobčanů z našeho regionu. Židovská hvězda symbolicky připomíná zavražděné, kteří se domů již nevrátili. Studenti opět vystoupili s krátkým kulturním programem, byly položeny květiny, zapáleny svíčky a zazněla jména těch, kteří se nevrátili. Na závěr byla vyhlášena sbírka klíčů, každý klíč symbolicky připomene jeden zmařený život, jednoho zavražděného. Za Jednotu Československé obce legionářské v Kladně se pietního aktu zúčastnila předsedkyně Eva Armeanová, Stanislav Pítr, Miroslava a Stanislav Čížkovi a další členové kladenské jednoty.

Pietní vzpomínku slovem provázela Gabriela Havlůjová z magistrátu města Kladna. Poklonit se památce zavražděných židovských spoluobčanů přišli zástupci spolku PATRIA, Spolku pro zachování odkazu českého odboje, kladenských legionářů, Církve československé husitské, sokolové, Klub přátel hornických tradic a místní občané. Poděkování patří všem, kteří nezapomínají, a zvláště studentům Gymnázia Kladno za jejich doprovodný program.

text: ses. Eva Armeanová
foto: br. Stanislav Pítr, br. Jiří Skála