Březnová připomenutí v Olomouci

18. 3. 2024

Měsíc březen je v Olomouci každoročně spjat s připomínkou několika významných událostí našich novodobých politických a vojenských dějin. Nejinak tomu bylo v našem sídelním městě také letos.

V sobotu 9. března 2024 si Jednota Československé obce legionářské Olomouc 1 připomenula tradičně položením kytic narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka u jeho sochy na olomouckém Žižkově náměstí.

V rámci další části pietní akce si členové v historických stejnokrojích československých legií, prvorepublikové a druhoválečné zahraniční armády připomenuli stošesté výročí významného vystoupení 6. československého střeleckého pluku Hanáckého v bitvě o bachmačský železniční uzel. Zvláště příslušníci Hanáckého pluku se zde vyznamenali v zadržovacím boji s postupujícími jednotkami německé císařské armády a umožnili tak další evakuaci jednotek československých legií v Rusku směrem na východ.

Mimo to došlo taktéž k připomenutí osmdesáti jedna let od prvního vojenského vystoupení našich jednotek na východní frontě v bitvě u Sokolova. Tak jako každý rok, tak i nyní, členové jednoty na budově Hanáckých kasáren zavěsili věnec k pamětní desce, jež je věnovaná padlým příslušníkům – vojenským gážistům Pěšího pluku 6 Hanáckého z let nacistické okupace 1939-1945.
Nezapomínáme!

text a foto: br. Milan Vyhlídal