Den dětí pro malé válečné uprchlíky

7. 6. 2022

Před válkou na Ukrajině odešlo do České republiky mnoho válečných uprchlíků, z nichž velkou část tvoří děti a mladiství. Také hotel Legie na Praze 2, sídlo Československé obce legionářské, se stal dočasným domovem pro desítky dětí. Legionáři pro ně zajistili vyučování, modelářský kroužek i sportování v Sokole. Na Mezinárodní den dětí, 1. června 2022, se tak zorganizovalo zábavné odpoledne pro ukrajinské děti, ale i jejich maminky. 

Organizace akce se ujal Sekretariát ČsOL, především zásluhou ses. Marcely Tolarové, které nejvíce pomáhaly sestry Zuzana Palová a Marcela Volfová. Do příprav se ale zapojili i další členové legionářské Obce i další přátelé, kteří již ČsOL pomáhali s udržováním bezplatného humanitárního bazaru. Ruce k dílu pochopitelně přiložily i ukrajinské ženy, které připravily ovocné a zeleninové saláty a obložené mísy.

Po páté hodině odpoledne se všichni shromáždili v sále hotelu Legie. Nejdříve se pustili do připravené společné večeře, po které došlo i na sladké a slané dobroty. Až poté následovaly aktivity. Z nasbíraných fotografií za dobu jejich pobytu v Česku měly děti sestavit koláže, ale samotné lepení nechala většina z nich na maminkách. O to více pak děti – a zvláště ty nejmenší – bavily obtisky vlastních rukou pomocí barev na papír. A barvily se nejen ruce, ale také tváře. Díky Inně a Julii, které jsou samy ubytovány na hotelu jako válečné uprchlice, vznikaly skutečně profesionální malby.

Jako pohybová aktivita byla připravena hra s balónky, které se nafouknuté přivázaly k jedné noze hráče. Hrálo se „každý proti každému“ a cílem bylo vydržet se ve hře co nejdéle a přitom šlapáním prásknout balónky protihráčům. Hra děti velice bavila, o čemž svědčí i fakt, že pro pokračování ve hře musela být do posledního balónku rozebrána i výzdoba sálu. Až když praskl poslední balónek, mohla se tato řež ukončit, jakkoliv měli hráči ještě dost energie. Po hře došlo na film. Promítal se snímek Králíček Petr z roku 2018 v ukrajinštině.

Postupem večera odcházely malé děti spát a starší, respektive teenageři se ještě bavili poslechem populárních ukrajinských písní. Asi nejvíce se opakoval současný hit mezi obránci Ukrajiny, moderně pojatá vlastenecká píseň „Červená kalina“.

Dětský den se dětem i jejich matkám a ostatním přítomným líbil. Na pozvání si jej užili i ti, kteří hotelem Legie prošli již před několika týdny a našli bydlení a práci někde jinde. Akce tak byla možností nejen k zábavě pro ty nejmenší, ale i ke společnému setkání a podělení se o vlastní zkušenosti dalších válečných uprchlíků. I přes silné pouto, které se za dobu pobytu ukrajinských žen a dětí v sídle ČsOL vytvořilo, jim přejme, aby další významné dny mohly co nejdříve trávit ve své vlasti v míru.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Volfová