Den ozbrojených sil v Novém Jičíně

11. 7. 2023

V pátek 30. června se otevřela možnost nahlédnout do Vojenského zásobovacího úseku 5512 v Novém Jičíně, jehož hlavní činností je skladování nepotřebné vojenské techniky. Toto logistické centrum není v České republice jediné, ale ohromilo nás svou velikostí.

Členy Jednoty Československé obce legionářské v Novém Jičíně provázel Petr Kaška, který v armádě slouží již řadu let, a s odborností, jemu vlastní, nám představil některé, dnes už i historické zbraně.
Jako první jsme měli možnost vidět tank T-34 a následně i novější, překvapilo nás jejich vybavení a velikost – je zajímavé, že čím jsou modernější, jsou i větší a budí velký respekt. Mimo tanky, jsme měli možnost vidět i nákladní vozy různého vybavení, terénní vozidla UA. Přestože jsou všechny vystavované exponáty svým způsobem historické, je jejich zakonzervování takové, že jsme obdivovali jejich čistotu – ano, vojáci – pořádek je na místě.

Stejně tak jsme obdivovali vystavené lafetové zbraně, jejich váha a manipulace s nimi není vůbec jednoduchá, stejně tak i různé helmy, masky a další vybavení nám bylo představeno s odborným výkladem.

Závěrem chci ale podotknout, že přání nás všech je, aby zbraně mlčely, aby zůstávaly jen jako exempláře, které si můžeme prohlédnout a mohly jen obdivovat zručnost těch, kteří je zhotovili.

text a foto: ses. Emilie Bartoňová