Města Přerov, Hranice a Lipník nad Bečvou uctila památku T. G. Masaryka

14. 3. 2024

Pietní akty k uctění památky Tomáše Garrigue Masaryka u příležitosti 174. výročí jeho narození se uskutečnily ve čtvrtek 7. března v 9 hodin v Přerově u pamětní desky T. G. M., umístěné na budově magistrátu, v 10 hodin v Hranicích u jezdecké sochy T. G. M. na Školním náměstí a v 11 hodin na náměstí v Lipníku nad Bečvou. Akce organizovala Jednota Československé obce legionářské v Přerově „Jana Gayera“.

Tomáš Masaryk se narodil v době, kdy pokrok běžel dopředu mílovými kroky, v době, kdy vznikala moderní společnost. Jen pro představu, v roce 1850, v roce jeho narození, byly v Rakousko-Uhersku vydány první poštovní známky a po obloze se proháněly vzducholodě. Až tři roky po narození přišel na svět převratný vynález v osvětlovací technice – petrolejka.

Svět se za těch 174 let neuvěřitelně změnil ve všech oblastech lidské činnosti. Masaryk se účastnil mnoha politických sporů 19. století. Odnesl si z nich řadu zkušeností, ale i šrámů. Když se ve sporech o pravost Rukopisů, přikrášlujících naši historii, postavil na stranu vědeckých poznatků proti mínění většiny, nebo když se zastal židovského mladíka Leopolda Hilsnera, obviněného z vraždy devatenáctileté dívky, nebyl právě oblíben. Nikdo by se v té době neodvážil předpovědět, že tento muž se za pár let stane „tatíčkem národa“.

Jenže Masaryk za první světové války, v podstatě již v seniorském věku, zahájil boj za samostatnost Československa. Spolu se svými kolegy doslova vydupal ze země armádu – slavné československé legie – a později dosáhnul mezinárodního uznání Československa. Dalších 17 let pak stál v čele nového státu. První republika sice nebyla státem ideálním, to není žádný stát, ale její krátké dvacetileté období patří v naší historii bezpochyby k těm úspěšným. Tomáš Masaryk jako průkopník moderního státu stavěl na základech rovnosti, spravedlnosti a svobody, o tyto hodnoty a jejich naplňování se vždy snažil. Jeho práce a myšlenky inspirovaly lidi a politiky nejen u nás v tehdejším Československu, ale i v zahraničí.

Od vzniku našeho státu uplynulo více než století, Masarykův odkaz však zůstává živý i dnes.

text: br. Pavel Mikeš
foto: br. Martin Zapletal