Nový památník válečným veteránům v Ostravě

7. 7. 2022

V první červencový den se členové Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 zúčastnili po boku válečných veteránů, představitelů Moravskoslezského kraje, města Ostravy, Krajského vojenského velitelství Ostrava a veřejnosti slavnostního odhalení nového památníku válečným veteránům v moravsko-ostravském Parku Čs. letců.

Autorkou realizace je sochařka Pavla Sceranková, na netradičním uměleckém řešení se podílel také spisovatel a básník Ondřej Buddeus. Památník byl vybudován dle jejich návrhu, který zvítězil ve výtvarně-architektonické soutěži. Nový památník tvoří tři kovové kužely, se kterými může návštěvník pohybovat v žulových drahách a měnit tak význam slov, umístěných na okruží. Kužely putující v prostoru symbolizují lidi, vracející se z válečných cest a hledajících své místo. Získané zkušenosti z války jejich hledání uzavírá v kruhu. Objekty tak nemají své pevné místo, trochu „překáží,“ nikoliv však proto, že by byly zbytečné, ale proto, že pro ně neexistuje místo, jež by odpovídalo prožitým zkušenostem. Největší kužel představuje mimořádnost války, druhý reflektuje všednodennost. Nejmenší objekt pak prezentuje situaci nyní, po konfliktu, tematizuje mlčení, to, o čem nelze hovořit.

Objekty jsou opatřeny slovy veteránů a zachycují jejich osobní zkušenost i kolektivní příběh. Návštěvník tak má symbolickou možnost je sdílet. Tvůrci vedli rozhovory s válečnými veterány z novodobých konfliktů po roce 1989 (Afghánistánu, Mali či Balkánu) a 2. světové války. Zdrojem cenných informací byly i rozhovory, jež zaznamenává projekt Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací Vojenského historického ústavu, dokumentující události z novodobých misí. Slova válečných veteránů odlišují ostravský památník od jiných, zpravidla nesoucích jména padlých či různé citáty. Texty umístěné na okruží se navíc po setmění rozsvítí a místo tak získává zvláštní atmosféru.

Podoba památníku přirozeně vyvolala živou diskuzi, a to jak v řadách komunity spjaté s veterány, tak široké veřejnosti. Úspěšně tak ale upozornil a upozorňuje na aktuálnost problematika veteránství. Věříme, že právě svou neotřelostí ve veřejném prostoru Ostravy nezapadne a stane se místem pravidelných setkání nejenom v Den válečných veteránů.

text: br. Martin Lokaj
foto: Magistrát města Ostravy