Odešla válečná veteránka ses. Slávka Altmanová

30. 12. 2021

Den před letošním Štědrým dnem, ve čtvrtek 23. prosince 2021, nás navždy opustila sestra Slávka Altmanová, válečná veteránka, bývalá příslušnice 1. československého armádního sboru v SSSR a členka Jednoty Československé obce legionářské v Plzni. 

Slávka Altmanová, rozená Ficková, se narodila 8. srpna 1923 v Semidubech nedaleko Dubna na Volyni v tehdejším Polsku. Její otec Vladimír Ficek, bývalý ruský legionář, byl učitelem a předsedou Spolu českých učitelů na Volyni při České matici školské. Po okupaci Volyně sovětskou Rudou armádou v roce 1939 se rodina musela přestěhovat do obce Smordva, otec musel změnit působiště. V roce 1941 se válečná situace změnila a namísto sovětů okupovali Volyň němečtí vojáci. Jeden z německých vojenských lékařů dokonce zachránil nemocné Slávce život. Rodina se vrátila do Semidub, kde je pak v roce 1944, při ústupu Němců a obsazování Volyně Rudou armádou, zastihlo ostřelování dělostřelectvem. V červenci 1944 se Slávka Ficková přihlásila do československé zahraniční armády a stala se vojínkou u 1. dělostřeleckého pluku 1. československé samostatné brigády v SSSR. Absolvoval spojařský výcvik a stala se radistkou. Bojovým křtem prošla během Karpatsko-dukelské operace, byla svědkem přepadení československých oddílů u Machnówky, které se jí nesmazatelně vrylo do paměti. Ona sama měla štěstí a raněna nikdy nebyla. Během své služby dosáhla povýšení do hodnosti desátnice. Po skončení druhé světové války se rozhodla reemigrovat do vlasti svých předků a zůstat v Československu. Usadila se v Chomutově, v domě po vystěhovaných Němcích, a začala pracovat jako zubní laborantka. V roce se 1952 se seznámila s manželem Václavem Altmanem a přestěhovala se do Plzně. Válečné prožitky a život v neustálém napětí se však podepsaly na jejím zdraví – trpěla depresemi.

K vyznamenáním uděleným po válce si mohla přidat další udělená Československou obcí legionářskou či českým a ruským ministerstvem obrany. V roce 1995 se stala členkou plzeňské jednoty ČsOL, a dokud jí to dovolovalo zdraví, účastnila se vzpomínkových akcí i střeleckých soutěží. Na akce ji zpravidla doprovázel syn Petr, který ji rovněž následoval do řad legionářské Obce. V posledních letech se již osobně nemohla účastnit žádných akcí, ale o dění ve spolku se živě zajímala. Slávka Altmanová zemřela ve čtvrtek 23. prosince 2021 ve věku 98 let.

Čest její památce.

 

Poslední rozloučení se uskutečnilo dnes, ve čtvrtek 30. prosince 2021, od 9:30 v Plzni. 

 

altmanova rip 01

Slávka Altmanová, snímek ze 40. let 20. století

altmanova rip 02

Válečné kamarádky ze Svobodovy armády v Žatci po skončení druhé světové války.
Zleva Věra Suchopárová, Slávka Altmanová (Ficková) a Helena Bártová

altmanova rip 03

Ses. Slávka Altmanová na snímku z roku 2010

altmanova rip parte