Ostravští legionáři na sokolském sletu v Opavě

10. 6. 2024

V neděli 2. června se v Opavě uskutečnil za hojného zájmu veřejnosti krajský sokolský slet. Na Tyršově stadionu se v celkem deseti hromadných skladbách představilo na dvanáct stovek cvičenců a cvičenek všeho věku z celého Moravskoslezského kraje, a to navzdory deštivému počasí. Do setkání, jež představovalo součást příprav na XVII. všesokolský slet, se aktivně zapojili také členové Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1, kterým připadla čestná úloha nést během slavnostního zahájení v čele špalíru sokolských praporů státní vlajku České republiky. Legionářské stejnokroje stráží tak divákům symbolicky připomněly význam Sokola v boji za samostatný stát – byly to nesporně právě sokolské ideály vlastenectví a brannosti, ze kterých na počátku první světové války vzešly československé legie ve Francii, Rusku a Itálii. I po více jak sto letech Česká obec sokolská zůstává nejbližším partnerem Československé obce legionářské. A jinak tomu není ani na Ostravsku a Opavsku. Řada členů Jednoty Ostrava 1 je ostatně také sokoly a v Opavě rovněž cvičila. Chybět přirozeně nebudou ani na zmíněném všesokolském sletu v Praze, jenž se uskuteční od 30. června do 5. července 2024.

text: br. Martin Lokaj
foto: ses. Jana Hájková