Pietní vzpomínka na oběti 2. světové války v Bystřici

7. 5. 2024

Ve čtvrtek 2. května se odpoledne sešli občané Bystřice, největší obce v České republice, u Památníku obětí 2. světové války, aby zde položili věnce a kytice. Předseda Jednoty Československé obce legionářské ve Frýdku-Místku br. Petr Majer přítomným přiblížil konec války v obci.

Dne 1. května 1945 v jednu hodinu po půlnoci ustupující Němci zlikvidovali železniční most a o půl hodiny později silniční mosty na řekách Hluchová a Olše. Další destrukce 1. května se ozvala ve 13 hodin, kdy byla zničena na železniční trati stavědla. Dne 2. května ve dvě hodiny po půlnoci byl vyhozen další most na Hluchové (u smuteční obřadní síně) a o půl hodiny později i podjezd pod železniční tratí. V dopoledních hodinách dne 2. května jakoby se život v obci zastavil, teprve krátce po poledni byla Bystřice osvobozována vojsky 38. armády 4. ukrajinského frontu. Není známo, že by někdo 2. května 1945 v Bystřici padl, nevedly se zde totiž žádné boje. Mnohem větší však byly materiální škody, jednak vyhozením již zmíněných mostů a železniční tratě. I přesto byly dopady druhé světové války tragické. Celkově v letech 1939-45 položilo život v této strašlivé válce 136 občanů Bystřice.

Čest jejich památce!

text: Br. Teodor Hybler
foto: Br. Jan Warcop, Břetislav Snášel