První oběti heydrichiády byly z Rokycan

31. 5. 2024

Dne 27. května 1942 provedli českoslovenští parašutisté vyslaní z Anglie atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na území Protektorátu Čechy a Morava následovalo období těžkých represí. Okupační správa nechala během trvání stanného práva popravit asi 1600 obyvatel protektorátu. Mezi prvními obětmi byla rodina Stehlíkových z Rokycan.

Na konci dubna 1942 pomohli Stehlíkovi československým parašutistům. Podle vzpomínek MUDr. Zdeňka Čápa, který parašutisty ošetřoval, se jednalo o výsadkáře z operace Tin a Intranstive, Ludvíka Cupala a Vojtěcha Lukaštíka. Díky sporům, které měl František Mareška se svým tchánem Václavem Stehlíkem, rozhodl se rodinu udat. Gestapo zatklo Stehlíkovy i manžele Mareškovy 25. května 1942, dva dny před atentátem na Heydricha. Všechny členy rodiny odsoudili nacisté k trestu smrti. Popravě neunikl ani Mareška.

Podle dochovaného protokolu prosila cestou na popraviště zoufalá Josefína Marešková o milost a snažila se své trýznitele v uniformách policie obměkčit. Třiašedesátiletý Václav Stehlík se při popravě choval velice statečně, stejně jako jeho synové. Šestnáctiletý František Stehlík chtěl bránit svoji matku, která nakonec omdlela a byla zastřelena v bezvědomí. Po Františku a Josefíně Mareškových zůstala dvouletá dcera Jaroslava, kterou si tajně osvojili sousedé. Přestože po ní usilovně pátralo gestapo, nebyla odhalena a válku nakonec přežila…

Každoročně si toto smutné výročí připomínáme. Pietního aktu se tradičně účastní zástupci města Rokycany, Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Nadace pozemního vojska, Muzea na demarkační linii a Klubu vojenského muzea v Rokycanech. Ale třeba i zastupitelé Plzeňského kraje a v neposlední řadě občané Rokycan.

text: br. Miroslav Kaufner
foto: br. Jiří Kaufner