Společnost nezapomíná

20. 6. 2023

Den hrdinů druhého odboje datem 18. června odkazuje na statečný souboj sedmičky československých agentů-parašutistů v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici z roku 1942. Josef Bublík, Josef Gabčík, Jan Hrubý, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Jaroslav Švarc a Josef Valčík kladli dlouhé hodiny odpor přesile německých vojáků. Stali se symbolem statečnosti boje proti německým okupantům na domácí frontě.

Veřejná pietní vzpomínka na statečné agenty-parašutisty se konala u pamětní desky nad větracím okénkem krypty chrámu sv. Cyrila a Metoděje, jejímž autorem byl příslušník československé zahraniční armády František Bělský. Davy lidí shromážděných v uzavřené Resslově ulici ukázaly, jak silný zájem má česká (a slovenská) společnost o odkaz hrdinů heydrichiády – vojáků, odbojářů i prostých občanů, kteří obětovali svůj život za národní svobodu. Hlavní pieta konaná 18. června je sice věnována především sedmi statečným, ale každý věnec, každá květina a každá svíčka jim věnovaná je zároveň vyjádřením úcty a pokory před hrdinstvím jejich spolupracovníků. Neboť bez obětavé pomoci stovek lidí by ani jeden agent-parašutista nemohl začít operačně působit a pokoušet se splnit svůj úkol. Jejich pomocníky nebyli trénovaní vojáci, ale častokrát rodiny s dětmi.

Veřejné pietní shromáždění začalo v 10:30 státními hymnami Slovenské republiky a České republiky. Kladení květinových darů zajistili vojáci Čestné stráže Armády České republiky z Posádkového velitelství Praha. Mezi prvními byly položeny květiny za členy rodin parašutistů a jejich podporovatelů, dále zástupci prezidenta, vlády, Senátu i Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, velení ozbrojených sil, velvyslanectví Slovenska, Spojeného království, Spojených států amerických, Francie i Německa, vojenských útvarů, církví, státních institucí a občanských spolků. Na úplný závěr, na čestném místě, položil věnec předseda Československé obce legionářské br. Pavel Budinský. Ostatně, členů ČsOL bychom mezi účastníky nedělního pietního aktu našli mnoho, a to z celé republiky.

Sedm československých agentů-parašutistů bylo ve svém dočasném úkrytu v Resslově ulici obklíčeno během noci ze 17. na 18. června 1942 po zradě jednoho z jejich kolegů, Karla Čurdy, a následných krutých výsleších zatčených osob, které německé gestapo dovedlo až ke kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Sedm stovek příslušníků jednotek SS a vyšetřovatelé gestapa se pak několik hodin neúspěšně pokoušeli získat agenty živé. Nejdříve sváděli boj s trojicí Adolf Opálka, Jan Kubiš a Josef Bublík. Po jejich smrti byla dobývána krypta, kde se bránila čtveřice Josef Valčík, Josef Gabčík, Jaroslav Švarc a Jan Hrubý. Na dobývání krypty se museli podílet i čeští hasiči, kteří se pokoušeli zaplavit podzemní prostory vodou. Boj skončila až odpálením vstupní desky před oltářem, po kterém si agenti vzali život dobrovolně. Nikdo z nich nepadl do rukou nepřítele a nemohl tak vyzradit žádné podstatné informace. Padli jako hrdinové.

text: br. Petr Tolar
foto: ses. Marcela Volfová, ses. Marcela Tolarová, Karel Polata