U Masarykovy sochy jsme uctili oběti německé okupace

15. 3. 2024

Socha „prezidenta Osvoboditele“ Tomáše G. Masaryka naproti Pražskému hradu se stala místem tradičního vzpomínkového setkání pořádaného Československou obcí legionářskou u příležitosti jednoho z nejsmutnějších dní naší novodobé historie – 15. března. Legionáři, sokolové, ústavní činitelé, zastupitelé, vojáci a váleční veteráni i široká veřejnosti si položením květin a minutou ticha připomněli památku obětí německé okupace z roku 1939, která začala před 85 lety.

Březnové dny roku 1939 byly již jen dozvukem československé politické krize ze září roku 1938 a současně porušením tzv. mnichovské dohody ze strany nacistického Německa. Dne 15. března 1939 Adolf Hitler dokázal, že jeho cílem nikdy nebyla „ochrana českých Němců“, ale úplné obsazení a ovládnutí Čech, Moravy a Slezska. Vznikem klerofašistické Slovenské republiky, obsazením českých zemí a vznikem Protektorátu Čechy a Morava zanikly poslední zbytky Česko-Slovenska, jehož obyvatelstvo ztratilo sebevědomí. I v době nejhlubší morální krize se však našli ryzí vlastenci, kteří se rozhodli s nepřízní osudu bojovat. Hned v březnu 1939 vznikly první organizace domácího odboje a za hranice se vypravili dobrovolníci, kteří chtěli po vzoru československých legionářů z první světové války bojovat v nastávající světové válce za osvobození své vlasti. Proto je třeba, abychom během vzpomínek na 15. březen 1939 s úctou připomněli památku těch, kteří v důsledku kruté německé okupace zahynuli, a současně si vzali příklad z hrdinství těch, kteří se dali do boje proti tyranii.

Československá obec legionářská uspořádala vzpomínkovou akci k 85. výročí německé okupace v pátek 15. března 2024 v deset hodin dopoledne na Hradčanském náměstí v Praze, u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Pozvání přijala řada čestných hostů. Přítomni byli předsedové obou komor Parlamentu České republiky: předseda Senátu pan Miloš Vystrčil a předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Markéta Pekarová Adamová. Senát dále zastupoval první místopředseda Jiří Drahoš a předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pan Jiří Růžička. Za Slovenskou republiku se zúčastnila velvyslankyně Její Excelence Ingrid Brocková a za Spolkovou republiku Německu velvyslanec Jeho Excelence Andreas Künne. Magistrát Hlavního města Prahy zastoupil pan radní Michal Hroza. Reprezentanty Ozbrojených sil České republiky byli generálmajor Václav Vlček, velitel Velitelství pro operace Generálního štábu, plukovník generálního štábu Jaroslav Ackermann, velitel Hradní stráže, a ředitel Krajského vojenského velitelství Hlavní město Praha plukovník Pavel Mareček. Zúčastnila se také delegace instruktorů a studentů Vojenské střední školy Ministerstva obrany v Moravské Třebová, která nese čestný titul „Škola Československé obce legionářské“, pod vedením majora Pavla Rajje. Dále se zúčastnili zástupci vlasteneckých a veteránských spolků, jako České obce sokolské a České a slovenské obce dělostřelecké. Pořádající Československou obec legionářskou zastupoval její předseda br. Pavel Budinský.

Po položení květinových darů k patám Masarykovy sochy, vystoupili se svými projevy předseda senátu Vystrčil a předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová, poté německý velvyslanec Künne a pražský radní Hroza. Závěrečný projev pronesl předseda ČsOL br. Budinský, na jehož konci zaznělo: „Dámy a pánové, apel patnáctého března nám klade na paměť, že mír není věčný a svobodě předchází oběť. Nechceme-li selhat a obrátit vniveč utrpení, kterým prošly za naši dnešní svobodu předchozí generace, jsme povinni nejen střežit odkaz hrdinů, ale sami hájit demokracii a svobodu.
Čest památce Čechů a Slováků, kteří se nesmířili s nesvobodou!

Důstojný pietní akt ukončila minuta ticha a trubačova Večerka. Poděkování za spolupráci patří Ministerstvu obrany České republiky a Posádkovému velitelství Praha.

text: br. Petr Tolar
foto: br. Michal Rak, ses. Marcela Tolarová