U Václavky se opět vzpomenulo na československé parašutisty

29. 4. 2024

U turistické chaty Václavka v katastru brdské obce Věšín, v blízkosti Pardťských rybníků, se v sobotu 20. dubna 2024 opět sešli členové Československé obce legionářské, zástupci samospráv, dalších spolků i veřejnosti, aby si společně připomenuli 82. výročí seskoku dvou paradesantních skupin vyslaných do okupované vlasti z Anglie. Šlo o skupiny INTRANSITIVE a TIN, jejichž výsadek připomíná kamenný pomník instalovaný plzeňskou jednotou ČsOL.

Oproti předchozím ročníkům vzpomínkové akce, letos poprvé nepřálo počasí a nemohl se tak uskutečnit seskok parašutistů na mýtinu u chaty Václavka, zhruba ve stejných místech, kde seskočilo pět agentů-parašutistů s tajnými úkoly. Úkolem tříčlenné skupiny INTRANSITIVE byly sabotáže, především na kolínskou rafinérii minerálních olejů, kdežto úkolem dvoumužné skupiny TIN byl atentát na protektorátního ministra Emanuela Moravce, nejpřednějšího českého kolaboranta s nacisty. Ani jedna ze skupin však své cíle naplnit nemohla, jejich smůla začal již 29. dubna 1942 samotným seskokem v Brdech. Někteří se pak zachovali jako hrdinové a padli v boji s německou přesilou, někteří byli zatčeni a spolupracovali s gestapem. I díky rozdílným osudům je třeba tyto československé vojáky připomínat.

Vzpomínkovou akci tradičně pořádá Jednota ČsOL v Plzni ve spolupráci s obcí Věšín, na jehož katastru se Václavka nachází. Prostor je již součástí Chráněné krajinné oblasti Brdy, a vše je tedy konání i v součinnosti se správou CHKO. Velkou podporu zajišťují věšínští dobrovolní hasiči, kteří pomáhají s dopravou lidí i materiálu. Mezi pravidelné hosty patří ředitel Hornického muzea Příbram pan Josef Velfl, předseda Jednoty ČsOL v Příbrami br. Miroslav Ječmen či delegace městyse Bernartice, který sehrál významnou úlohu v příběhu skupiny INTRANSITIVE. Zástupci zmíněných organizací a spolků vystoupili se zdravicemi a k pomníku položili květinové dary. Průvodní slovo a organizaci měla na starosti ses. Kateřina Jandíková, která se o vybudování tohoto pietního místa zasloužila.

Déšť letošní pietní akt poněkud zkrátil, ale i tak nezabránil tomu, aby si na československé vlastence přišlo vzpomenout několik desítek lidí. Každému jednotlivému patří veliký dík.

text: br. Petr Tolar
foto: br. Petr Maxim