V Nehvizdech byl odhalen nový památník seskoku ANTHROPOIDu

30. 12. 2021

Během mrazivé noci z 28. na 29. prosince 1941 seskočilo na padácích sedm statečných parašutistů vyslaných z Velké Británie do okupované vlasti. Členové všech tří paraskupin byli vysazeni zcela mimo původní dopadové plochy, což jim však nezabránilo zapojit se do boje proti německým okupantům. V den 80. výročí jejich seskoku si jejich odhodlání připomenuli stovky lidí přímo na místech, kde se jejich nohy poprvé dotkly země. V Nehvizdech byl dvěma z nich odhalen zcela nový památník. 

Kolona historických vojenských vozidel – stejných, jakými se v Británii dopravovali i českoslovenští vojáci později vybraní pro zvláštní operace v týlu nepřítele – s účastníky v historických stejnokrojích – britských battledressech s domovenkami Czechoslovaki na ramenou – se ve středu 29. prosince 2021 ráno vypravila z Pardubic na vzpomínkovou cestu. V rámci akce Po stopách parašutistů, kterou uspořádala Československá obec legionářská ve spolupráci s klubem vojenské historie Rota Nazdar, navštívila kolona místa seskoků všech tří paraskupin. Z Pardubic, kde je před krajským úřadem vypravil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík a předseda Československé obce legionářské br. Pavel Budinský, se kolona vedená vedoucím Zámečku Pardubičky a předsedou chrudimské jednoty ČsOL br. Františkem Bobkem vypravila přes Lázně Bohdaneč do Kasaliček. Malá ves, součást obce Kasalice, je místem seskoku skupiny SILVER B (rtn. Jan Zemek a čet. Vladimír Škacha). Tuto skutečnost však až do letošního roku nic připomínalo, což změnila nová informační tabule zřízená ČsOL. Následně se kolona přes Voleč a Chlumec nad Cidlinou dostala do Podmok a k hlavnímu pomníku seskoku paraskupiny SILVER A (npor. Alfred Bartoš, rtm. Josef Valčík a svob. Jiří Potůček) v obci Senice. Na obou místech byly k pomníkům položeny květiny. Konečnou zastávkou kolony byl městys Nehvizdy, místo seskoku paraskupiny ANTHROPOID (rtm. Josef Gabčík a rtm. Jan Kubiš).

Na slavnostní ceremoniál se do Nehvizd sjeli stovky lidí, kteří chtěli být svědky odhalení nového památníku. Ten je umístěn u sportovního areálu a nehvizdského hřbitova. Na pole u hřbitova se za mrazivé noci na konci roku 1941 snesl transportní kontejner s vybavením paraskupiny a nový památník svou polohou tedy pravděpodobně více odpovídá skutečnému místu seskoku parašutistů, než umístění pomníku z roku 2010, který se nachází v těsném sousedství dálnice D11. Toto místo bude za několik let zastavěno při budování terminálu vysokorychlostní tratě. Po dokončení bude původní pomník vhodně umístěn na novém nádraží, ale oficiální pietní akty se odteď budou konat u památníku u hřbitova. Ten také doplnil odštěp Lidické hrušně vysazený žáky základní umělecké školy z Nehvizd a potomkem lidické ženy Antonínem Nešporem.

Samotnému odhalení nového památníku seskoku skupiny ANTHROPOID bylo přítomno několik stovek lidí. Čestnou stráž zajistili členové KVH Rota Nazdar. Památník byl zakryt vojenským padákem, který v rozhodný okamžik odhalil starosta Nehvizd Jiří Poběrežský, ministryně obrany České republiky Jana Černochová, velvyslanec Slovenské republiky jeho excelence Rastislav Káčer a zástupkyně velvyslance Spojeného království Lucy Hughesová. Památník dostal rovněž požehnání od faráře čelákovické farnosti, pod kterou spadají též Nehvizdy. Následovalo položení květinových darů a proslovy. Prostor k projevu dostal také předseda ČsOL br. Pavel Budinský, který využil příležitosti a společně s tajemníkem ČsOL br. Milanem Mojžíšem a vedoucím projektu Péče ČsOL o válečné veterány br. Viktorem Šinkovcem předal ocenění lidem, kteří dlouhodobě pracují na uchování památky na československé parašutisty. Oceněni byli: starosta městysu Nehvizd Jiří Poběrežský, starosta obce Senice Václav Novák, prezident spolku Rota Nazdar Vilém Fencl a přestavitel spolku Iniciativa A. Karel Polata. Na závěr ceremoniálu zazněly státní hymny Slovenské republiky, Spojeného království a České republiky.

Akce v Nehvizdech se zúčastnilo velké množství členů ČsOL z celé republiky, z několika jednot. Ostatně, občané z celé země se na toto místo (ke starému u novému pomníku) sjíždělo po celý výroční den. Dokazuje to veliký zájem o naše moderní dějiny a hlubokou úctu k legendám československého protiněmeckého odboje. K tomu bude legionářská Obec pracovat i nadále a nadcházející 80. výročí působení parašutistů v Protektorátu Čechy a Morava připomene řadou akcí v průběhu roku 2022.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Volfová