Vzpomínka na br. Jožu Davida, druhého předsedu ČsOL

20. 2. 2024

Bratr Josef David, zvaný Joža, se stal v roce 1945 v pořadí druhým předsedou Československé obce legionářské, která se v té době dočkala obnově po skončení druhé světové války. Od jeho narození uplynulo 17. února 2024 již 140 let, a při té příležitosti se zástupci dnešní legionářské Obce zastavili a vzpomenuli nad jeho hrobem na pražských Olšanských hřbitovech.

Narodil se roku 1884 v Kylešovicích, které jsou dnes součástí Opavy. Již od mládí vedl aktivní politický život, což však vedlo k jeho předčasnému vyloučení z opavského gymnázia. V osmnácti letech založil v Opavě základní organizaci České strany národně sociální, řečnil na veřejných shromážděních a coby redaktor přispíval do řady novin. Po vypuknutí první světové války musel narukovat do rakousko-uherské armády a odejít na východní frontu. V květnu 1915 se mu tam podařilo přeběhnout do ruského zajetí. I mezi válečnými zajatci byl aktivním organizátorem a agitátorem za zájmy boje o československou samostatnost. Jako předseda zajateckého odboru Odbočky Československé národní rady v Rusku se věnoval náboru nových dobrovolníků do řad samostatného vojska, tzv. legie. Posilování československých legionářů na Rusi se věnoval až do prosince 1918, kdy byl Milanem R. Štefánikem vyslán jako člen legionářské delegace do nově vzniklého Československa. Na Sibiř se pak ještě vrátil a definitivně se do vlasti navrátil až v květnu 1920.

Po vzniku Československé obce legionářské v roce 1921 se stal jejím jednatelem a jednoho z hlavních tváří. Současně také vykonával funkci poslance Národního shromáždění, kde hájil zájmy legionářské komunity na poslanecké půdě.

Po německé okupace odešel za hranice, aby opět spolupracoval na organizaci zahraničních vojenských jednotek československých dobrovolníků. Patřil do blízkého okruhu prezidenta Edvarda Beneše a exilové vlády v Londýně. Tam také založil Svaz československých legionářů v Anglii, která měla dočasně zastoupit roli Němci zrušené ČsOL.

K obnově ČsOL došlo hned po osvobození a Joža David byl zvolen jejím předsedou. Od prosince 1945 se také ujal funkce poslance a netajil se příklonem ke spolupráci se Sovětským svazem. Během komunistického převratu v únoru 1948 nijak nevystoupil a zachoval neutralitu. Jako nekomunistický poslanec se však stejně dostal pod dohled Státní bezpečnosti. Zemřel 21. dubna 1968.

Vzpomínáme.

text: br. Petr Tolar
foto: br. Lukáš Netrh