Vzpomínka na březnovou okupaci Čech a Moravy

15. 3. 2023

Československá obec legionářská uspořádala ve středu 15. března 2023 tradiční vzpomínkovou akci k připomenutí březnové okupace roku 1939. U sochy Tomáše G. Masaryka na Hradčanském náměstí, naproti Matyášově bráně Pražského hradu, si zástupci státní správy, ozbrojených sil a spolků připomenuli oběti, které ve svém důsledku německá okupace přinesla, a poklonili se památce hrdinů, kteří se okupantům postavili.

Pietní akt začal v deset hodin dopoledne, po výměně strážných Hradní stráže, položením květinových darů k soše prvního československého prezidenta. Této úvodní části přihlíželi nejen kolemjdoucí turisté, ale také školáci. Poté přítomné hosty přivítal organizační tajemník ČsOL br. Jiří Filip. Čestnými hosty byli: předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Miloš Vystrčil, první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Věra Kovářová, velvyslanec Německé spolkové republiky v České republice Jeho Excelence Andreas Künne, náměstek ministryně obrany pan Daniel Blažkovec, poradce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky brigádní generál Petr Lanči, radní Hlavního města Prahy pan Daniel Mazur, velitel Hradní stráže plukovník generálního štábu Jaroslav Ackermann, zástupce ředitele Krajského vojenského velitelství Hlavního města Prahy major Petr Valtera, za Masarykovo demokratické hnutí pan Vratislav Preclík a za Českou obec sokolskou první místostarosta bratr Martin Chlumský. Z důvodu nepřítomnosti předsedy, zastupoval Československou obec legionářskou řídící tajemník bratr Milan Mojžíš.

S projevy vystoupili pan předseda Vystrčil, paní místopředsedkyně Kovářová, pan náměstek Blažkovec, pan generál Lanči a na závěr tajemník bratr Mojžíš. Všichni ocenili konání této vzpomínkové akce, která je mementem nejtragičtější etapy našich moderních dějin, vzpomněli odhodlání našich předků, kteří se postavili utlačovatelům a připomněli, že i v dnešní době je třeba prosazovat svobodu, demokracii a mír doma i ve světě. Vzpomínka byla zakončena minutou ticha za zvuků Večerky. Hudební doprovod, jakož i čestnou stráž a kladeče věnců a kytic zajistilo Posádkové velitelství Praha.

text: br. Petr Tolar
foto: br. Michal Rak