Vzpomínka na majora Eckera

14. 6. 2024

U příležitosti 90. výročí smrti majora Lva Eckera se uskutečnila ve Vřesovicích vzpomínka na tuto významnou osobnost Slovácké brigády a Pěšího pluku 27. Obec Vřesovice a Památník Oldřicha Pechala ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, Klubem vojenské historie Slovácko a Jednotou Československé obce legionářské v Hodoníně uspořádal celý soubor vzpomínkových aktů.

V sobotu 18. května 2024 si členové klubů vojenské historie na návsi ve Vřesovicích připravili ukázky vojenské výstroje, výzbroje a dalšího vybavení spojené i s ukázkami bojového výcviku (například střelby z kulometů). Ve 14 hodin se u pomníku obětem světových válek uskutečnil pietní akt za Lva Eckera a další vojáky Slovácké brigády z Vřesovic. Jim byla věnována také výstava, jejíž slavnostní otevření v 15 hodin v Památníku Oldřicha Pechala opatřili úvodním slovem organizátoři výstavy Ivo Kozák a Lukáš Lexa. Při komponovaném pořadu s Cimbálovou muzikou Galán Lukáš Lexa představil nejen zajímavosti ze života Lva Eckera, ale také úzké sepětí Slovácké brigády s lidovou kulturou a regionální identitou Slovácka.

Vzpomínkové setkání završil pietní akt u pomníku majora Lva Eckera v lese Brusnice nad Vřesovicemi, který se konal v neděli 19. května v 10 hodin. Po zaznění proslovu a československé státní hymny účastníci uctili památku Lva Eckera minutou ticha a na závěr vzpomínkového aktu za zvuků večerky zazněla čestná salva.

Lev (též uváděn jako Leo či Leoš) Ecker se narodil 21. března 1885 ve Vřesovicích u Kyjova do rodiny místního učitele. Po maturitě na reálce se stal vojákem z povolání v rakousko-uherské armádě a absolvoval vojenskou akademii ve Wiener Neustadtu. Za první světové války se účastnil bojů v Karpatech, kde utrpěl několik zranění. V roce 1915 byl zajat a prošel několika ruskými zajateckými tábory. Po vyhlášení československé samostatnosti se přihlásil do služeb rodící se československé armády. Dne 4. listopadu 1918 byl přidělen ke Slovácké brigádě, kde působil ve štábu a jako velitel břeclavského úseku. V listopadu a prosinci 1918 se podílel na obsazení jihomoravských obcí držených německými separatisty (např. Lednice a Mikulova). Později jej převeleli k československému Pěšímu pluku 27 do Břeclavi. V roce 1928 se dočkal povýšení na majora. Nedostatečné ocenění jeho zásluh, nevyléčitelná choroba a tragický osud dětí (dvě zemřely v útlém věku) jej však přiměly k rozhodnutí dobrovolně ukončit svůj život. Stalo se tak 9. května 1934 na kopci Brusnice nad rodnými Vřesovicemi.

Organizátoři děkují všem, kteří se podíleli na opravě pomníku majora Eckera, jakožto i na realizaci výstavy a celé vzpomínkové akce. Výstava „Leo Ecker a další Vřesovjané ve službách Slovácké brigády“ bude v Památníku Oldřicha Pechala ke zhlédnutí až do 28. října 2024 (dle otevírací doby památníku). Nabídne jak originální artefakty z pozůstalosti manželů Eckerových, tak rekonstrukci uniformy Lva Eckera z roku 1920 nebo netradičního vycházkového stejnokroje Slovácké brigády.

text: br. Lukáš Lexa
foto: Zuzana Dohňanská, br. Lukáš Lexa