Z činnosti novojičínské jednoty ČsOL v jarních měsících

30. 5. 2023

S nebývalou aktivitou se museli poprat členové novojičínské jednoty Československé obce legionářské v jarních měsících. Velmi se zapotil zejména výbor jednoty. Kromě akcí schválených v plánu činnosti na letošní rok nás ihned začátkem jara překvapily, ale i potěšily, akce organizované Ústředím ČsOL.

Už v prvních jarních dnech nám sdělili že letošní putování Legiovlaku bude zahájeno na nádraží v Novém Jičíně, a to hned v úterý po velikonočních svátcích. Informovali jsme tedy veřejnost v Novém Jičíně a okolních obcí prostřednictvím městských a obecních úřadů a škol. Pomáhali jsme zajišťovat rezervace na komentované prohlídky, o které byl mimořádně velký zájem zejména od základních škol, pracovníků úřadů, ale i klubu seniorů. Moc nás potěšily jejich ohlasy. Všichni velmi chválili výstavu i vysokou úroveň a zajímavost komentářů personálu vlaku. Celkem zhlédlo Legiovlak v Novém Jičíně asi 3 500 návštěvníků. A jak nám bylo sděleno, byla to jedna z největších návštěvností v jeho dosavadním putování.

Začátkem května se naše jednota organizačně podílela na pietních aktech ke Dni vítězství. V našem regionu spíše ke „dnům osvobození“, které zde probíhalo od 1. do 6. května 1945. Chtěli jsme, aby se po „covidových“ aktech vrátily také k slavnostnějšímu a důstojnějšímu průběhu. To se částečně podařilo. Jednota zajistila vojenskou čestnou stráž a z podstatné části i účast na pietních aktech v Novém Jičíně, v blízkém Šenově a také v Kopřivnici, Frenštátě, Fulneku, Studénce a v Odrách. Předseda jednoty se sestrou tajemnici, novodobým veteránem br. Petrem Holubem a s nejstarší členkou jednoty veteránkou druhé světové války sestrou Danou Milátovou se zúčastnili také slavnostního setkání k výročí osvobození Ostravy a Ostravsko-opavské operace, na které jsme byli pozvání předsedou ČsOL. Bylo to velmi hezké, milé i přínosné setkání a moc se nám líbilo.

V sobotu 13. května se uskutečnila určitě nejnáročnější akce jednoty za poslední období – Branný den pro děti a mládež. Do plánu byl zařazen poprvé, a to z podnětu výboru jednoty a Klubu vojenské historie Fénix Nový Jičín jako reakce na současnou bezpečnostní situaci ve světě. Chtěli jsme přiblížit dětem některé prvky branných dovedností, způsobů ochrany, ale také vojenský výcvik a historii ČsOL. Výbor jednoty s vedením KVH Fénix požádali o součinnost a podporu Obecní úřad v Šenově u Nového Jičína a Vojenský opravárenský podnik. Na jednáních byl dohodnut termín a prostor uskutečnění na tankodromu VOP.CZ. Byla také dohodnuta materiální podpora ze strany OÚ a VOP.CZ.

Program byl připraven s ohledem na schopnosti dětí a také zájmu a atraktivnosti. Děti absolvovaly branné disciplíny plížení, šplhání, použití ochranných prostředků, první pomoci a také střelbu ze vzduchovky a kuličkových zbraní. Děti plnění disciplín velmi zaujalo a pustily se do nich s velkou vervou. Jako odměnu obdržely diplom a mohly si opéci špekáček. Ke zvýšení atraktivnosti měly možnost si prohlédnout a ohmatat tank T 72, vojenskou Tatru 810, některé ruční zbraně, výstroj a výzbroj vojáka. V průběhu byla provedena i dynamická historická ukázka partyzánského boje, kterou připravil KVH Fénix. Branného dne se účastnilo cca 400 účastníků, z toho asi 1/3 děti, což snad nejvíce překvapilo samotné pořadatele. A stejně tak i velmi kladný ohlas dětí i dospělých. Jsme si vědomí, že na úspěchu mělo vliv i hezké počasí, ale hlavně velká podpora a pomoc spoluorganizátorů VOP.CZ, OÚ Šenov u Nového Jičína a také finanční dotace ČsOL a Ministerstva obrany ČR.

Koncem jara připravuje jednota spolu se ZŠ v Šenově u Nového Jičína exkurzi žáků do Národního památníku 2. světové války v Hrabyni. Po jeho rekonstrukci v loňském roce byl letos 30. dubna znovu otevřen s novou expozicí. Doufáme, že se žákům bude líbit.

text a foto: br. Alois Petroš