Zemřel br. Pavel Bednár

26. 4. 2024

Dne 23. dubna 2024 nás ve věku 98 let navždy opustil válečný veterán br. Pavel Bednár, účastník domácího partyzánského odboje a člen Jednoty Československé obce legionářské v Bruntále.

Pavel Bednár se narodil 4. března 1926 v obci Nová Lehota u Piešťan v pohoří Považského Inovce na Slovensku jako osmé z celkem jedenácti dětí. Od 30. let žila rodina Bednárových v Kopanici Dolina, v malebné ale drsné přírodě, kde se všechny děti musely již v brzkém věku zapojit do práce na rodinném hospodářství. Když v srpnu 1944 vypuklo Slovenské národní povstání, stalo se i okolí Nové Lehoty místem působení sovětského výsadku pod velením Anatolije Araneckého Sněžinského. Okolo výsadku se utvořily další partyzánské oddíly, které společně tvořily partyzánskou brigádu „Sněžinskij“ o celkové síle až 1 400 žen i mužů. Bednárovi se podíleli na jejich zásobování, osmnáctiletý Pavel navíc působil jako spojka a průvodce. Jeho bratr Michal se k partyzánům přidal. Když bylo povstání potlačeno a partyzáni museli odejít, hrozilo místním obyvatelům další nebezpečí při německých domovních prohlídkách. Jen v Kopanici Dolina totiž místní ukrývali asi třicet židovských uprchlíků, kterým by jinak hrozil transport do koncentračního tábora. Bednárovi ukrývali židovské děvče Marianu, Pavlova sestra Anna, provdaná Pagáčová, ukrývala dvanáct Židů. Pro případ razie postavil Pavel s bratrem Michalem lesní úkryt. K opakovaným raziím skutečně docházelo, stejně jako k odvetným výpravám partyzánů, a bunkr tak našel své využití. Od března 1945 až do osvobození se u rodiny Bednárových ukrýval český partyzán Bedřich König. Novou Lehotu osvobodily sovětské a rumunské jednotky 1. dubna 1945.

Po skončení války odešel Pavel Bednár na Moravu, kde ve Staré Vsi na Rýmařovsku našel Bedřicha Königa, který tam pracoval jako národní správce v obchodě. Pavel se u něj vyučil obchodním příručím a po vystřídání několika zaměstnání se vrátil do obchodu ve Staré Vsi, kde pracoval až do penze.

Členem Československé obce legionářské se stal v roce 2010, nejdříve v opavské, později v bruntálské jednotě. Poslední roky žil v domově seniorů v Dolní Moravici a těšil se dobrému zdraví. Jistě mu k tomu pomáhaly i pravidelné návštěvy členů ČsOL a terénních pracovníků projektu Péče o válečné veterány. Jeho nejbližší příbuzní – manželka i děti – již zemřeli.

Jeho dny se naplnily v úterý 23. dubna 2024 ve věku osmadevadesáti let.

Čest jeho památce.

Sedmnáctiletý Pavel Bednár na portrétním snímku z roku 1943 (sbírka Pavla Bednára)

Br. Pavel Bednár během oslavy svých 97. narozenin ve společnosti členů ČsOL, rok 2023 (foto Antonín Zgažar)