Zemřel br. ppor. v. v. Vincenc Novák

27. 2. 2024

Měsíc před svými pětadevadesátými narozeninami zemřel válečný veterán br. ppor. v. v. Vincenc Novák, jugoslávský partyzán druhé světové války, účastník dohlížecí mise československé armády po skončení Korejské války, a také člen Jednoty Československé obce legionářské v Hostěradicích. Čest jeho památce.

Vincenc Novák se narodil 27. března 1929 v jugoslávské obci Begovače, na území dnešního Chorvatska. Jeho rodiči byli manželé Barbora a Karel Novákovi, čeští krajané, kteří do Jugoslávského království přišli obdělávat půdu. Klidné soužití několika národů narušil německý útok na Jugoslávii, který začal 6. dubna 1941 a bleskově skončil kapitulací jugoslávských sil již 18. dubna. Obsazené území pak bylo rozděleno a mimo jiného vznikl Nezávislý stát Chorvatsko, loutkový stát nacistického Německa s fašistickou vládou ustašovců. Proti ustašovcům i nacistům se zformovalo mnohačetné partyzánské hnutí odporu, do kterého se od roku 1943 zapojil i čtrnáctiletý Vincenc. Nosil zprávy, zjišťoval pohyby nepřátelských vojsk a společně s rodiči pomáhal partyzány zásobovat. Mezi partyzány bylo nemálo českých a slovenských krajanů, čímž dali vzniknout I. československé brigádě Národně osvobozeneckého vojska „Jan Žižka z Trocnova“. Na počátku roku 1945 byli do řad bojových jednotek jugoslávských partyzánů povoláni i Vincenc s otcem Karlem. Otec padl v boji na konci války, Vincenc se pro nemoc do přímých bojů nedostal. Matka Barbora zemřela již v roce 1942 a z rodiny Novákových zůstal jen Vincenc se sestrou.

Společně s babičkou a strýcem pak v lednu 1946 využili nabídku k repatriaci do země svých předků a odjeli do Československa. Usídlili se v Jiřicích u Miroslavi v okrese Znojmo, v domě po vysídlených Němcích. Živili se polními pracemi, nejdříve na vlastním, později v rámci jednotného zemědělského družstva. Vincenc se oženil, narodil se mu syn a v roce 1951 nastoupil na základní vojenskou službu. V červenci 1953 byl odeslán do Koreje, kde práce skončila patová situace Korejské války ustálením neklidné hranice na 38. rovnoběžce mezi komunistickou Severní a demokratickou Jižní Koreou. Vincenc Novák byl určen jedním z delegátů Československé republiky v mezinárodní Dozorčí komisi neutrálních států, jejímž úkolem bylo dohlížet na dodržování příměří. Domů do Jiřic se z Koreji vrátil po devíti měsících.

V roce 1993 vstoupil do řad obnovené Československé obce legionářské a stal se členem jednoty v Hostěradicích. Ve výslužbě byl povýšen do hodnosti podporučíka. Zemřel 27. února 2024 ve věku nedožitých 95 let. Pohřeb se uskuteční v úzkém kruhu rodiny, která mu poskytovala veškerou péči.

Vojín Vincenc Novák na snímku z vojny, před odjezdem do Severní Koreje (foto Paměť národa)