Zemřel Charles Gad Strasser

14. 6. 2024

Dne 10. června 2024 nás ve věku 97 let navždy opustil veterán druhé světové války, filantrop a bývalý příslušník Československé samostatné obrněné brigády, Charles Strasser. Čest jeho památce.

Charles Gad Strasser se narodil 23. dubna 1927 v kibucu Bejt Alfa, na tehdejším britském mandátním území Palestiny. Krátce po narození se rodina Strasserových odstěhovala do Československé republiky a usadila se v Teplicích. Když pak na konci 30. let sílila agrese nacistického Německa proti Československu, rozhodli se rodiče jedenáctiletého Charlese poslat do bezpečí před protižidovskými represáliemi do Spojeného království. Po střední škole zapřel svůj pravý věk, a ještě před dovršením osmnácti let se v lednu 1945 přihlásil do řad zahraniční československé armády. Po výcviku v řízení motocyklu byl odeslán do Francie, kde posílil řady Československé samostatné obrněné brigády, která v té době obléhala přístav Dunkerque se silnou německou posádkou. Působil zde jako motospojka.

Když skončila válka, účastnil se jako kurýr československé delegace mezinárodního soudního tribunálu v Norimberku, který soudil nacistické válečné zločince. Poté se vrátil do Velké Británie, živil se jako fotograf a později začal podnikat v prodeji fotografického zboží. Byl štědrým donátorem charitativních sbírek a za jeho filantropickou činnost jej britská královna Alžběta II. v roce 2000 vyznamenala Řádem Britského impéria.

Usídlil se na normanském ostrově Jersey u jižních břehů Anglie. Až do vysokého věku odtud rád občas létal do České republiky ve vlastním letadle. Naposledy do Česka zavítal v prosinci loňského roku, kdy se za přítomnosti zástupců Československé obce legionářské a Ministerstva obrany České republiky setkal s válečným veteránem Jiřím Pavlem Kafkou, bývalým letcem britského Královského letectva. V rámci delegace českého ministerstva obrany se ještě 6. června 2024 zúčastnil hlavních oslav 80. výročí invaze spojenců do Normandie. Necelý týden po návratu, dne 10. června 2024, zemřel ve věku sedmadevadesáti let.

Vojín Gad Strasser coby motospojka Československé samostatné obrněné brigády u Dunkerque (sbírka KVH Rota Nazdar)

Váleční veteráni Charles Strasser (nalevo uprostřed v bílém) a Jiří Kafka (po jeho pravici) během společné večeře
s předsedou ČsOL br. Pavlem Budinským. Prosinec 2024 (sbírka ČsOL)