Bratr J. Sitta: Je nejvyšší čas vrátit se ke kořenům

6. 12. 2010

Pravidelná podzimní porada předsedů jednot Československé obce legionářské, která se konala v polovině listopadu v Praze, se tentokrát nesla v poněkud netradičním duchu a stala se také součástí letošních oslav Dne válečných veteránů.

Již v pátek 12. listopadu, den před konáním samotné porady, se totiž část jejích účastníků se svými partnery zúčastnila v Národním památníku na Vítkově v Praze pietního aktu, kdy jménem ČsOL položil kytici květin u hrobu neznámého vojína místopředseda ČsOL Jindřich Sitta. Přítomní se pak seznámili jak s historií vzniku hrobu neznámého vojína, tak i s pohnutým osudem a současným fungováním samotné památníku. Poté je již očekávaly autobusy, aby je odvezly do divadla Na Fidlovačce, kde zhlédli divadelní představení „Julie, jsi kouzelná“, v němž doslova zazářila herečka Eliška Balzarová.

Samotná porada předsedů jednot se konala v sobotu 13. listopadu v hotelu Legie. Kromě šesti desítek předsedů jednot se jí zúčastnil čestný předseda ČsOL Tomáš Sedláček, předseda ČsOL Pavel Budinský a místopředsedové ČsOL Jindřich Sitta a Alexandr Beer.

Vedle projednání ekonomické situace obce, stavu její členské základny a úkolů, které je třeba splnit ještě do konce letošního roku, se porada zabývala především návrhem projektu manifestačního republikového sněmu ČsOL v roce 2011. Jeho hlavní myšlenky prezentoval místopředseda ČsOL Jindřich Sitta.

Jak zdůraznil, je nejvyšší čas vrátit se ke kořenům legionářského hnutí. Cílem sněmu by se proto mělo jednoznačně být přihlášení se k ideálům zakladatelů československého státu a obce legionářské, posílení demokratičnosti v rozhodování orgánů ČsOL, spolupráce na principech vzájemné bratrské tolerance, respektu a úcty, přijetí nového programu a cílů ČsOL, které se stanou koncepcí pro zajištění další budoucnosti ČsOL. A také její prezentace na veřejnosti jako silné, konsensuální a jednotné organizace, jež je předním zastáncem ideálů samostatného českého státu a podílí se v rámci připravovaných projektů na výchově občanů v duchu ideálů vlastenectví, svobody a demokracie a chrání odkaz všech, kteří za tyto ideály bojovali a mnozí za ně položili i své životy.

Projekt přednesený Jindřichem Sittou byl odeslán do všech jednot ČsOL, kde se k němu v současné době vyjadřují jejich členové.

V době konání porady byla pro partnery a partnerky předsedkyň a předsedů zajištěna prohlídka historických částí Prahy. Provázela je profesionální průvodkyně Jana Hronková a zúčastnění si nemohli vynachválit její perfektní výklad, široké vědomosti a citlivý přístup. Vždyť chladné počasí nebylo pro procházky Prahou právě ideální.

A pak už přišel čas k odjezdu do Českého Krumlova. Zde se večer konal v překrásném historickém prostředí hotelu Růže ples veteránů pořádaný ČsOL. Zahájil ho místopředseda ČsOL Jindřich Sitta, který při této příležitosti předal Pamětní medaili 3. stupně ČsOL zástupci ředitele KVV České Budějovice pplk. Milanu Kempskému za zásluhy při zajišťování potřeb a činnosti ČsOL v kraji a Pamětní minci ČsOL bratru Tiboru Horvátovi za jeho podíl při organizování tohoto plesu, který se už stal tradiční slavnostní a velice prestižní akcí Československé obce legionářské.

To ostatně může potvrdit více než tři sta účastníků plesu, kteří se v pěti historických sálech hotelu Růže bavili až do pozdní noci.

Text a foto: Ladislav Lenk