Brnem zněla vojenská hudba nejen pro legionáře a veterány

13. 4. 2010

Dne 10. dubna 2010 v dopoledních hodinách se před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně rozezněly řízné tóny Vojenské hudby Olomouc, která svým hudebním umem doprovodila významnou událost – odhalení sochy druhého prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše.

Více jak dvacet subjektů z řad místní samosprávy, občanských sdružení a dalších organizací i jednotlivců se dokázalo dohodnout a uskutečnit projekt výstavby tohoto pomníku.

Kromě místních organizací a subjektů, které prosazují legionářské a národní tradice v Brně a okolí, se slavnosti zúčastnila i početná výprava legionářů a veteránů z Prahy, Kladna, Olomouce a dalších jednot ČsOL.

 

Odpolední čas mezi odhalením pomníku prezidenta Beneše a slavnostním předáním ocenění a večerním koncertem využili k návštěvě nejpietnějšího místa brněnských vojenských a legionářských dějin – Kounicových kolejí, kde v letech 2. světové války legionáři, odbojáři, vojáci umírali na popravišti.

Večer pak následoval slavnostní koncert Ústřední hudby Armády České republiky, tentokráte u příležitosti 65. výročí ukončení druhé světové války a v rámci projektu péče o válečné veterány, jehož garantem je spolu s Československou obcí legionářskou také Ministerstvo obrany ČR.

Celý slavnostní večer se nesl v duchu pocty a poděkování válečným veteránům, jež za naši vlast a svobodu nastavovali v období druhé světové války své životy.

Lidem, pro které slova jako svoboda, vlast, čestnost, přátelství nezní jen jako pouhé fráze, ale která byla naprostou samozřejmostí a součástí jejich života.

Hlavním organizátorem akcí byla Československá obec legionářská za podpory ministerstva obrany ČR a Armády ČR, Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje, Fosfy Břeclav a dalších subjektů.

 

Text: František Trávníček

Foto: Iva Ondráčková, Stanislav Pítr, Milan Řepka