Brno plné vzpomínek

16. 4. 2010

Členové ČsOL Jednota Kladno dostali zajímavou pozvánku na slavnostní odhalení pomníku prezidenta Edvarda Beneše konané pod záštitou primátora města Brna Romana Onderky.

 

 

 Program zahájila slovenská a česká hymna v provedení Vojenské hudby Olomouc, následoval projev primátora města Brna, projev předsedy Výboru pro postavení pomníku prezidentu Benešovi, projev předsedy ČsOL a celé řady dalších hostů. Po odhalení sochy řada delegací Odhalení sochy bylo stanoveno na 10. dubna 2010 v 10.30 hod. před Právnickou fakultou MU. z různých míst republiky položila věnce a kytice. Závěr byl opět pod taktovkou dirigenta Vojenské hudby Olomouc.. Odhalení sochy se zúčastnilo asi 500 lidí.

Podnět k postavení pomníku dali členové ČsOL a Sdružení československých zahraničních letců 1939-1945 v roce 2005. Posléze vznikl Výbor pro postavení pomníku prezidentu Benešovi. Skulptura je kopií Benešovy sochy od sochaře Karla Dvořáka, která stojí před pražským Černínským palácem. Je to první umělecké dílo, které ve městě Brně bude Edvarda Beneše navždy připomínat, a to navzdory protestům některých Němců.

Po ukončení tohoto slavnostního aktu se v aule Právnické fakulty MU uskutečnilo slavnostní shromáždění spojené s výstavou k uctění památky prezidenta Beneše. Rovněž byla předána ocenění ČsOL a Sdružení československých zahraničních letců 1939-1945. Program pokračoval prohlídkou Kounicových kolejí a shlédnutím filmu „Němé svědectví“ o obsazení Kounicových kolejí osudného dne 17 listopadu 1939, jehož průvodcem byl prof. Ing. Čajka, a pojednával o obsazení Kounicových kolejí osudného dne 17 listopadu 1939.

Kounicovy koleje sloužily jako domov studentů od 5. 11. 1923 do 17. 11. 1939. V době více než pětileté působnosti policejní věznice brněnského gestapa prošlo Kounicovými kolejemi více než 35 000 českých vlastenců i zajatých vojáků Rudé armády uprchlých z koncentračních táborů, válečných zajatců z Anglie, ze Spojených států amerických i odjinud. Po skončení 2. světové války se původně uvažovalo o přeměně Kounicových kolejí na památník odboje, ale slouží dále k ubytování studentů. Historická expozice připomíná utrpení z doby nacistické okupace. Roku 1978 byly Kounicovy studentské koleje prohlášeny za kulturní národní památku.

Příjemné setkání s profesorem Mojmírem Povolným, jedním z řečníků při odhalení sochy Edvarda Beneše, krátce před jeho návratem do USA

Pamětní deska Kounicovy koleje

Památce umučených a popravených jsme se poklonili na někdejším popravišti na nádvoří Kounicových kolejí a prohlédli jsme si Památník Vítězství nad fašismem v parku Kounicových kolejí.

Členové ČsOL při uctění památky umučených a popravených na někdejším popravišti na nádvoří Kounicových kolejí

Členové ČsOL Kladno s předsedou br. MUDr. Pavlem Budínským

Na závěr jsme vyslechli koncert uspořádaný v Janáčkově divadle u příležitosti dvou významných událostí – osvobození Brna a ukončení 2. světové války pořádaný pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška.

 

Členové ČsOL před sochou E. Beneše

Text: Eva Armeanová

Foto: Stanislav Pítr, archiv autorky