Celodenní oslavy 65. výročí osvobození Československa v Rokycanech

26. 4. 2010

    Dne 8. 5. 2010 se Rokycanech budou konat celodenní oslavy 65. výročí osvobození Československa. Bohatý program zahájí v 10.00 hod. na Masarykově náměstí historická rekonstrukce událostí z května 1945, odpoledne se v Muzeu na demarkační linii otevírá nová expozice.

Dopolední program:

10.00 Historická rekonstrukce z května 1945 na Masarykově náměstí

11.00 Slavnostní projevy na Masarykově náměstí a kladení věnců

11.30 Odhalení pamětní desky nadporučíka Josefa Strankmüllera

12.00 Kladení věnců na Náměstí 5. května

12.15 Kladení věnců na demarkační linii v Borku

Odpolední program v Muzeu na demarkační linii:

14.00 Pietní akt spojený se slavnostním otevřením nových expozic

15.00 Ukázka Policie ČR

16.00 Ukázka jízdy historické techniky v terénu

17.00 Ukázka Hasičského záchranného sboru ČR

18.00 Táborák, možnost opékání špekáčků

V areálu muzea je připraven doprovodný program pro děti.

Zajištění dopravy:

13.00 a 13,30 odjezdy autobusů z autobusového nádraží do muzea

17.15 a 17.45 odjezdy autobusů z Muzea na demarkační linii

Účast na oslavách přislíbil i vnuk generála Pattona a poslední žijící osvoboditel Rokycan.

Pořadatelé:
Město Rokycany, Plzeňský kraj, Československá obec legionářská, Nadace pozemního vojska AČR, Klub vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech, Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky

Připravila: Jitka Lenková

Zdroj: http://www.klub-vm.eu/clanky/akce/celodenni-oslavy-65_-vyroci-osvobozeni-ceskoslovenska