Český stát a jeho občané budoucnost mají!

31. 10. 2010

Již 92. výročí vzniku samostatného československého státu si letos 28. října připomněla celá Česká republika. K  důstojnému průběhu jeho oslav nepochybně přispěla i účast představitelů Čs. obce legionářské a válečných veteránů.

Oslavy zahájil v devět hodin na Čestném dvoře Národního památníku v Praze na Vítkově položením věnce prezident republiky a vrchní velitel ozbrojených sil ČR Václav Klaus. Pietního aktu se zúčastnili nejvyšší ústavní a vládní představitelé, veteráni a další čestní hosté. Věnec položili u památníku rovněž zástupci Čs. obce legionářské – její čestný předseda armádní generál v. v. Tomáš Sedláček a předseda ČsOL plk. v zál. Pavel Budínský.

Poté se v Panteonu Národního muzea Praha konalo slavnostní shromáždění u příležitosti 92. výročí vzniku Československé republiky organizované Českým svazem bojovníků za svobodu. Mezi jeho účastníky byli předseda ČsOL plk. v zál. Pavel Budínský a tajemník ČsOL pplk. v zál. Emil Cigánik.

Ti pak ve 14. hodin položili věnec ČsOL také u Pomníku československých legionářů v Praze 2 na náměstí Pod Emauzy. Zde se pietního aktu zúčastnili veteráni 2. světové války, členové ČsOL, Českého svazu bojovníků za svobodu, Sokola, Junáka a dalších organizací.

Program oslav vzniku samostatného československého státu pokračoval odpoledne 28. října slavnostním setkáním u Písecké brány v městské části Praha 6. Jménem Československé obce legionářské zde promluvil její čestný předseda armádní generál v. v. Tomáš Sedláček.

Ve svém vystoupení zavzpomínal na to, jak se 28. říjen slavil během minulých let existence Československé republiky. Zdůraznil, že to byly významné oslavy a vždy v přítomnosti legionářů, kteří tento stát vybojovali. Pro něj samotného je jeden 28. říjen velice důležitý – v roce 1935 totiž jako sedmnáctiletý mladík přísahal coby vojín aspirant věrnost čs. státu, a to v době, kdy prezidentem republiky byl T. G. Masaryk. „Obnovovat tradice je strašně složité. Je hezké, že dnes můžeme slavit, ale mně tady stále něco schází. Nejsou to jenom ti legionáři ve svých typických uniformách, ale chybí mi tady mládež. Za mého mládí byla každá škola povinna se zúčastnit takových oslav. Ale tady to nějak nefunguje. Kde jsou ti vlastenci, kteří, když vyhrajeme mistrovství Evropy nebo olympiádu, se scházejí na Staroměstském náměstí a v rozrušeném stavu mávají fanglemi? Tady nejsou!“ prohlásil Tomáš Sedláček.

Vyvrcholením oslav 92. výročí vzniku samostatného se stalo večerní slavnostní shromáždění ve Vladislavském sále Pražského hradu. Zde Čs. obec legionářskou mezi pozvanými hosty zastupovali její předseda Pavel Budínský a tajemník Emil Cigánik.

Prezident republiky Václav Klaus ve svém projevu zdůraznil, že věří, že navzdory nejednoduchému světu, v němž žijeme, český stát a jeho občané budoucnost mají. „Budoucnost v demokratické zemi, která, vědoma si své ne příliš rozsáhlé velikosti a svého jen velmi omezeného vlivu na evropské a světové procesy, nepřeceňuje své síly, ale má svou hrdost a sebevědomí. Která má svých demokraticky zvolených zástupcích, ve svých politických, kulturních, hospodářských a společenských elitách dost sil a odhodlání hájit prostor a odkaz, který pro nás naši předkové vybudovali. Je to naší povinností vůči sobě samým i vůči těm, kteří přijdou po nás. Právě vědomí této povinnosti by mělo být smyslem státního svátku české republiky.

Prezident republiky poté vyznamenal dvaadvacet osobností. Řád bílého lva vojenské skupiny propůjčil Marii Ljalkové-Lastovecké, slavné odstřelovačce 1. čs. armádního sboru v SSSR, Emilu Bočkovu, hrdinovi leteckých bojů 2. světové války v řadách RAF, a Janu Plovajkovi, jenž prošel bojovou cestou s naší jednotkou z Buzuluku a až do Prahy.

Text a foto: Ladislav Lenk