Členové ČsOL se zúčastnili natáčení filmu o Lidicích

6. 9. 2010

O film Lidice jsem se zajímala od samého začátku. Novelu Nokturno jsem si přečetla a velmi mne zaujala. Autor Zdeněk Mahler napsal volnou variaci na téma lidické tragedie a tento námět si rozhodně zaslouží pozornost filmařů.

Jako vždy, hlavní problém, se kterým se musela produkce potýkat, byly finanční prostředky. Další komplikací bylo onemocnění režisérky Alice Nellis. Naštěstí se režie ujal Petr Nikolaev a již koncem července začalo natáčení.

Na den natáčení 12. 8. 2010 jsme se všichni těšili. Z Kladna byly vypraveny dva autobusy a spolu s ostatními asi 500 komparsisty jsme se zapojili do natáčení scény, která dokumentuje tryznu z 10. 6. 1945. Vzhledem k tomu, že se očekávala velká účast, byl na lidické pláni krátce po osvobození v květnu 1945 vytýčen prostor a bylo posekáno žito pro další přípravy k 3. výročí vyhlazení Lidic (dle osobní vzpomínky poručíka Sajnera, který přivezl lidické ženy). Před 65 lety se smuteční tryzny zúčastnilo 160 000 lidí z celé republiky, projev přednesl prezident Edvard Beneš. Přítomni byli i další čelní představitelé ČSR a hosté ze zahraničí.

Také tohoto natáčení se zúčastnili lidé z různých míst naší republiky. Z Plzně přijela Sylvie Klanová, dcera akademické sochařky Marie Uchytilové, která má k Lidicím velmi blízký vztah. Její maminka vytvořila známé sousoší lidických dětí, dílo tvořila postupně po dobu 30 let.

Během natáčení se našel čas i na popovídání se setrou Miloslavou Kalibovou, členkou naší organizace ČSBS. Tato lidická žena, která má 88 let, si velmi dobře pamatuje veškeré události. Poskytla také rozhovor do České televize a redaktorům českých deníků. Rovněž tak pan Antonín Nešpor, syn Anny Nešporové, lidické ženy, která pocházela z rodu Horáků, přiblížil přítomným novinářům svoje osobní vzpomínky.

Ve vzácné chvilce volna mezi natáčením jsem s panem režisérem hovořila mimo jiné o jeho dědečkovi legionáři, což ho velmi potěšilo. Ukázal nám fotografii svého dědečka a vyznamenání, které stále nosí u sebe. Legionář Alois Tolar bojoval jako důstojník na italské frontě, v době heydrichiády byl popraven v Kounicových kolejích.

Režisér Petr Nikolaev hovoří o svém dědečkovi legionáři.


Fotografie a vyznamenání legionáře Aloise Tolara – dědečka režiséra Nikolaeva

Srdečně jsem si pohovořila i s mexickým kameramanem Antoniem Riestrou, který si velmi váží toho, že se může podílet na vzniku filmu Lidice. Oba nám napsali své osobní vyznání do naší kroniky. Pan režisér ho zakončil větou: „Význam legionářů chápu s rostoucím věkem čím dál víc“.

¨

Mexický kameraman Antonio Riestra a místopředsedkyně ČsOL Kladno Mgr. Eva Armeanová

Po skončení rekonstrukce davové scény, která se natáčela na Zimově a Rákosově louce, začalo natáčení dalšího děje filmu. Příchod lidických žen na tribunu, hornická kapela, projev a příchod hlavní postavy – Šímy, kterou ztvárňuje Karel Roden.

Pokyny režiséra Nikolaeva k představiteli hlavní role Šímy – Karlu Rodenovi

Natáčení provázelo slunečné počasí, což bylo příjemné, ale po delší době také únavné. Pohodovou atmosféru vytvořil nejen pan režisér Petr Nikolaev, ale i producent Adam Dvořák, dále David Strangi a ostatní členové filmového štábu.

Natáčení bude probíhat až do konce roku. Již nyní se těšíme na premiéru, která uskuteční 9. června příštího roku v Lidicích.

Přesvědčili jsme se na vlastní oči, že i 15. den natáčení je vytvářen „srdcem“ a to je moc dobře jak pro pamětníky, tak i pro současnou i budoucí generaci.

Samolepku s textem „Podporuji český film – Lidice v kině i díky mně“ rovněž nalepíme do naší kroniky.

Text: Eva Armeanová

Foto: Stanislav Pítr