Dali jste obsah slovu čest

15. 3. 2010

V klubovně ČsOL v hotelu Legie v Praze  se ve středu  10. března sešlo devět přímých účastníků bojů od Sokolova.

Jejich setkání se neslo převážně ve vzpomínkovém duchu, k čemuž nemalou měrou přispěla kniha rovněž přítomného autora literatury faktu Miroslava Brože „Hrdinové od Sokolova“, založené právě na vyprávění účastníků prvního bojového vystoupení naší vojenské jednotky v SSSR. Přispěli do ní i přítomní veteráni a nyní některé výtisky ještě doplnili svými podpisy.

S krátkými projevy během této výjimečné a slavností příležitosti vystoupili hosté, náměstek ministra obrany ČR Ing. František Padělek a zástupce náčelníka generálního štábu AČR gen. Ing. Čestmír Tesařík. Ing. Padělek při této příležitosti řekl: „Jsem rád, že jsem dostal pozvání na toto setkání. O tom, co vy jste prožili, se naše generace už jen dočítala v knížkách nebo se to dozvídala z vašeho vypravování. To vy jste dali obsah slovu čest.“

Ing. Tesařík dodal: „Především musím vyřídit srdečné pozdravy od náčelníka generálního štábu, kterého zde zastupuji. Váš odkaz nás zavazuje a jsme na tuto část naší vojenské historie opravdu hrdí.“

Na závěr se slova ujal  místopředseda ČsOL a zároveň také „Sokolovák“ Alexander Beer, plk. v. v.

Zdůraraznil, že „nyní, takříkajíc „na kanuně dňa“ (sklonku dne), zbývá již jen málo těch, kteří prošli celou bojovou cestu čs. vojenské jednotky v Rusku od Buzuluku až do Prahy.“ Rovněž připomenul: „Ne všechno bylo v minulých letech ideální. Snad to toto setkání alespoň malou měrou jeho účastníkům vynahradí. Málo si uvědomujeme, že by dnes neexistovala samostatná Česká republika, kdyby Beneš nevyhlásil, že se v této válce přiřadíme k vítězným mocnostem a kdybychom to prostřednictvím našich jednotek v zahraničí také neudělali. Tuto informaci zatím zůstáváme naším potomkům dlužni.“

Všichni přítomní účastníci bojů u Sokolova byli poté vyznamenáni Pamětní medailí ČsOL. Nepřítomní účastníci ji obdrží prostřednictvím terénních pracovníků. Po obědě na veterány čekal další bod tohoto vzpomínkového setkání, návštěva ve Vojenském historickém ústavu, beseda s tamními historiky a prohlídka expozice.

Na závěr by organizátoři tohoto setkání rádi poděkovali všem, kteří přispěli k jeho hladkému průběhu, především potom pracovníkům Ústřední vojenské nemocnice, kteří zajistili účast   veteránky Vlasty Vyhnánkové i přesto, že je dnes odkázána na invalidní vozík

„Sokolováci“ 

zleva sedící: plk. v. v. Leopold Vojtěchovský, plk. v. v. Marie Lastovecka, Vlasta Vyhnánková, plk. v. v.  Demeter Senický a čet. v. v. Fedor Tenkač

zleva stojící: plk. v. v. Alexander Beer, plk. v. v. Vasil Hajdur, des. v. v. Michal Demjan a plk. v. v. Antonín Bukový

Text a foto: Jitka Lenková

Související odkaz: http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=16040