Děkujeme za významné ocenění

24. 10. 2010

 

Čs. obci legionářské byla udělena ruským organizačním výborem „Vítězství“ pamětní medaile „65 let od vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941–1945“.

Diplom spojený s udělením medaile osobně podepsal ruský prezident Dmitrij Medvěděv. Medaili a diplom převzali z rukou velvyslance Ruské federace Alexeje Fedotova předsedaČsOL Pavel Budinský a místopředseda ČsOL Jindřich Sitta.

Text diplomu zní takto: Československé obci legionářské se uděluje pamětní medaile „65 let od vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941–145“ za aktivní práci s veterány, za účast ve vlastenecké výchově obyvatel a za mimořádný přínos k přípravě a provedení oslav výročí vítězství.

Předsednictvo Republikového výboru ČsOL – statutární orgán ČsOL se rozhodlo vyslovit za udělení této medaile oficiální poděkování ruskému organizačnímu výboru „Vítězství“ a zároveň vyjádřilo odhodlání i nadále pokračovat v činnosti,, která byla takto vysoce oceněna.

Ladislav Lenk, foto: archiv ČsOL