Den válečných veteránů slavili i ve Vyškově

29. 11. 2010

V areálu kasáren Dědice ve Vyškově se 11. listopadu uskutečnilo slavnostní shromáždění příslušníků posádky u příležitosti oslav Dne válečných veteránů.

Velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie a velitel posádky Vyškov plukovník generálního štábu Ján Kožiak přivítal starostu města Vyškova pana Petra Hájka, předsedu Jihomoravské jednoty Československé obce legionářské a předsedu Krajské Asociace válečných veteránů České republiky Karla Černocha, zástupce společenských organizací a sdružení a v neposlední řadě i účastníky válečných konfliktů a riskantních operací – novodobé válečné veterány. Součástí slavnostního aktu bylo položení kytick Památníku obětem válek, čehož se ujali Ján Kožiak a Karel Černoch.

„Mnoho lidí se i dnes stále ptá, jak vůbec vznikl nápad oslavovat válečné veterány a proč se tento svátek slaví právě 11. listopadu, a také koho lze vlastně považovat za válečného veterána“, řekl Karel Černoch: Tak předně, 11. listopadu 1918 v 11.00 hodin ve štábním vagónu vrchního velitele dohodových vojsk francouzského maršála Foche v Compiegne na řece Marně podepsalo Německo příměří v první světové válce. Proto se tento den stal Dnem veteránů. Francie iniciovala tento den jako Den padlých nebo Den příměří již v roce 1919. Jako vzpomínku si lidé toho dne dávají do klopy papírový květ máku.“

Podle Černocha se tento den jako Den válečných veteránů slaví nejen v Evropě, ale i v USA a Kanadě. Oslavuje se tak nejen konec 1. světové války, ale jde i o poctu vojákům z druhé světové války, jakožto i všech dalších konfliktů: „V České republice se 11. listopad jako Den veteránů poprvé připomínal v roce 2001. Hlavní pietní akt se tehdy uskutečnil v Národním památníku v Praze na Vítkově a stejně tak v celé České republice si občané a vojáci připomněli české oběti válečných konfliktů. Například ve Velké Británii se přesně v jedenáct hodin na dvě minuty zastaví život. Tento zvyk trvá již od roku 1919 jako symbol uctění památky padlých v den podpisu příměří na konci první světové války. K tradici dvouminutového ticha se v roce 1921 přidal symbol rudého vlčího máku a podnět dala právě založená Britská legie, jež pomáhá všem bývalým vojákům, kteří se zúčastnili válečných konfliktů. USA se 11. listopad zpočátku slavil jako Den příměří, který se v roce 1926 stal svátkem. Od 1. června 1954 byl svátek přejmenován na Den veteránů jako pocta všem veteránům. V USA se někdy také označuje jako Remembrance day.V ČR je Den válečných veteránů zařazen jako významný den.“

Kaplan Josef Konečný, který před nastoupenými veterány pronesl přímluvu za padlé k tomuto svátku, doplnil: „Tento den by měl být příležitostí připomenout si všechny, kteří ve válečných konfliktech ve všech částech světa obětovali své životy v bojích na obranu principů svobody a nezávislosti. Může posloužit jako chvíle pro připomenutí osudů  mrtvých i živých veteránů. Může posloužit i jako připomenutí, že jsou veteráni nejen z 1. či 2. světové války, ale i z mnoha novodobých konfliktů a jistě například nezaškodí připomenout si zde některá z hesel pod kterým se Den veteránů slaví v USA – svoboda není nakupování nebo svoboda není zadarmo.“

Kapitán Pavel Kočvara, tiskový a informační důstojník Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov 

Foto: Olga Karaffová